Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 21.5.2024 antanut muutetun määräyksen GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla. Muutoksella otetaan käyttöön maahuolintapalvelun tarjoajien toimintailmoitukset ja opastusmerkinantajien hyväksynnät. Määräys tulee voimaan 3.6.2024, mutta uusien ilmoitus- ja hyväksyntävaatimusten täyttämiseen annetaan kolmen kuukauden siirtymäaika.

Määräysmuutoksella ensinnäkin selvennetään ilma-aluksille opastusmerkkejä antavien henkilöiden koulutus- ja kelpoisuusvaatimuksia. Merkinantajille vaaditaan ilmailulain 47 §:n sekä ICAOn ja EU:n vaatimusten mukaisesti hyväksyntä, mutta hyväksynnän edellytyksiä ei ole Suomessa aiemmin määritelty. Sen sijaan Traficomin nykyisessä maksuasetuksessa mainitulle opastusmerkkien koulutusluvalle ei enää ole lakiperustaa, joten se tulee todennäköisesti poistumaan.

Toiseksi maahuolintapalvelun tarjoaminen on EASA-asetuksen (2018/1139) 37 artiklan mukaisesti ilmoituksenvaraista toimintaa, mutta Suomessa näitä ilmoituksia ei tähän mennessä ole käytännössä vaadittu. Tällä määräysmuutoksella otetaan ilmoitusmenettely käyttöön ja määritellään sitä koskevat tarkemmat vaatimukset.

Kolmanneksi maahuolinnan kansallisissa vaatimuksissa otetaan jo ennalta huomioon Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASAssa valmisteilla olevaa maahuolinta-alan sääntelyä, jotta siirtymä tuleviin EU-vaatimuksiin olisi suomalaisille lentoasemille, palveluntarjoajille ja lentoyhtiöille mahdollisimman sujuva. Samalla EU-sääntelyn jo syrjäyttämiä yksityiskohtaisia vaatimuksia on poistettu.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pasi Piirainen, pasi.piirainen(at)traficom.fi, puh. 029 534 5283
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039