Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ohje tankkauksesta valvomattomilla lentopaikoilla (OPS T1-15)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 28.2.2023 antanut ilmailuohjeen, joka koskee omatoimista tankkausta valvomattomilla lentopaikoilla. Ohje sisältää neuvoja mm. polttoainelaatujen tunnistamisesta, polttoainenäytteen ottamisesta, staattisten sähkönpurkausten välttämisestä, tankkausvälineiden varastoinnista sekä toiminnasta vahinkotilanteissa.

Ilma-alusten tankkausta koskenut ilmailumääräys AIR M1-12 kumottiin marraskuussa 2022, koska se oli tullut EU-sääntelyn syrjäyttämäksi. EU-asetusten mukaan lentopaikan pitäjän on laadittava menettely ilma-alusten tankkausta varten, ja maahuolintapalvelun tarjoajan on noudatettava sen lentoyhtiön menettelyjä ja ohjeita, jolle palvelua tarjotaan. EU:n lentotoiminta-asetus sisältää myös säännöksiä mm. tankkauksesta matkustajien noustessa ilma-alukseen tai moottorien ollessa käynnissä.

Mainitut EU-säännökset eivät kuitenkaan koske kansallisen sääntelyn alaisia valvomattomia lentopaikkoja eivätkä lentotoimintaa kansallisen sääntelyn alaisilla ilma-aluksilla (esim. ultrakevyet ja harrasterakenteiset lentokoneet). Valvomattomilla lentopaikoilla tankkaustoiminta on myös luonteeltaan erilaista kuin AIR-määräyksessä ja EU-sääntelyssä tarkoitettu, kun varsinaista tankkauskalustoa ei ole käytettävissä. Koska lentopaikoilta on viime aikoina lakkautettu tankkauspisteitä ja omatoiminen tankkaus on yleistynyt, Traficom katsoo turvallisuuden kannalta hyödylliseksi antaa asiasta ohjeen.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pasi Piirainen, pasi.piirainen(at)traficom.fi, p. 029 534 5283