Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Opetusluvan hakeminen onnistuu nyt sähköisesti

Opetusluvalla voi antaa autokoulun sijaan tai sen ohella kuljettajaopetusta. Nyt opetuslupaa voi hakea myös sähköisesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Digikaistalta.

Opetusluvan voi saada henkilöauton, mopon, mopoauton tai moottoripyörän ajo-opetuksen antamiseen, jos hakija on vähintään 25-vuotias ja hakijalla on ollut opetusta vastaavan luokan ajokortti vähintään 5 vuotta. Lisäksi lupaa myönnettäessä tarkastetaan opettajaksi haluavan mahdollinen rikostausta ja opetettavan ikä, koska lupa voidaan myöntää luokasta riippuen tietyn ikäisen opettamiseen

Ajo-opetuksen saa aloittaa, kun opetuslupa on myönnetty. Lisäksi opetettavan pitää käydä ennen opetuksen aloittamista ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), ellei hänellä ole jo jonkun muun moottoriajoneuvon, esim. mopon ajokorttia. EAS koulutusta tarjoavat autokoulut ja muut Traficomin hyväksymät liikenneturvallisuusalan toimijat. Opetuslupa ja todistus EAS-koulutuksesta on pidettävä mukana opetusajossa.

Ennen ajo-opetuksen aloittamista autoon pitää

  • kiinnittää opetuspoljin. Opetuspoljin on välttämätön turvallisuusvaruste ja sen on toimittava luotettavasti koko opetuksen ajan sekä ajokokeessa.
  • asentaa ulkopuolinen lisäpeili opettajaa varten. Myös sisäpuolisen taustapeilin asentaminen opettajaa varten on suositeltavaa.
  • kiinnittää valkoinen opetuskolmio auton takaosaan aina, kun annetaan ajo-opetusta.

Opetusluvalla voi opettaa vain luvalle merkittyjä opetettavia. Opetuslupa päättyy hyväksytysti suoritettuun kuljettajatutkintoon, vaikka luvalle on merkitty viimeinen voimassaolopäivämäärä.

Lisätietoja

Opetusluvan saamisen edellytykset, ehdot ja hakuohjeet (Ulkoinen linkki)

Ohjevideo opetusajoneuvon vaatimuksista (Ulkoinen linkki) (Youtube)

Ohjeita opetuslupaopettajalle (Ulkoinen linkki) (pdf)