Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Päivitetty määräys AGA M2-1 helikopterilentopaikoista

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 19.3.2024 antanut muutetun määräyksen AGA M2-1, Helikoptereille tarkoitettujen lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus. Määräys tulee voimaan 26.3.2024. Sen soveltaminen on kuitenkin siirtymämääräyksen mukaan pakollista vasta 1.1.2025 alkaen. Sammutusjärjestelmien osalta määräystä sovelletaan uusiin helikopterilentopaikkoihin heti ja olemassa oleviin 1.5.2026 alkaen.

Helikoptereille tarkoitettujen lentopaikkojen määräystä on päivitetty ja ajantasaistettu vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia. Määräys perustuu ICAO Annex 14 Vol. II:een soveltuvin osin. Määräystä sovelletaan siviili-ilmailuun käytettäviin, vain helikoptereille tarkoitettuihin ei-mittarilentopaikkoihin, joilla lentotoimintaan voi liittyä PinS menetelmiä lähestymisessä tai lentoonlähdössä.

Määräys ei koske vesialueella olevia öljyn tai kaasun tuotantoon tarkoitettuja rakenteita eikä laivoilla olevia helikopterikansia.

Määräys ei koske myöskään helikopterilentopaikkoja tai niiden osia, jotka sijaitsevat lentopaikoilla ja jotka kuuluvat EASA-asetuksen (EU) 2018/1139 ja sen nojalla annetun komission asetuksen (EU) 139/2014 (lentopaikka-asetus) soveltamisalaan.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jarmo Rintamäki, jarmo.rintamaki(at)traficom.fi, puh. 029 534 6089
ylitarkastaja Veli-Matti Sääskilahti, veli-matti.saaskilahti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6064 (erityisesti pelastustoiminta)
erityisasiantuntija Pasi Takala, pasi.takala(at)traficom.fi, puh. 029 534 6121