Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Sähköiset kuljetustiedot tuovat tehokkuutta kuljetuksiin koko Euroopassa

Digitalisaatio ja tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen ja ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden liikenteessä ja logistiikassa. EU-alueella ollaankin ottamassa käyttöön sähköiset kuljetustiedot vuoden 2026 alussa. Tavoitteena on tavaraliikenteen ja logistiikan tehokkuuden ja kestävyyden lisääminen. EU-maiden yhteishankkeessa testataan muutosta jo ennakkoon, jotta käytössä olisi yhteentoimiva järjestelmä alusta saakka.

Sähköiset kuljetustiedot (Electronic Freight Transport Information, eFTI) on Euroopan unionin laajuinen hanke, jonka tavoitteena on luoda kehys rahtitietojen digitaaliselle vaihdolle yritysten ja viranomaisten välillä.  Se perustuu vuonna 2020 julkaistuun EU-asetukseen 2020/1056 sähköisistä kuljetustiedoista, ns. eFTI-asetukseen. Tähtäimessä on kehittää tiedonkulkua kuljetuksissa, kasvattaa tavaraliikenteen ja logistiikan tehokkuutta ja kestävyyttä sekä kannustaa digitalisointiin. 

"Sähköisiin kuljetustietoihin siirtyminen on pitkään valmisteltu ja odotettu muutos, joka mahdollistaa kuljetusten paperittomuuden. Sähköiset kuljetustiedot otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa, jolloin viranomaiselle ei tarvitse enää esittää paperimuotoista rahtikirjaa. Muutoksessa syntyy kuljetustietojen ekosysteemi, joka luo mahdollisuuksia uudelle palvelutuotannolle", kertoo erityisasiantuntija Annukka Elonen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. 

Traficom huolehtii Suomessa eFTI-asetuksen toimeenpanosta ja Fintraffic tulee toimimaan sähköisten kuljetustietojen välityspisteenä valvontaviranomaisten ja logistiikkatoimijoiden välillä.  

Sähköinen kuljetustieto lisää kuljettamisen turvallisuutta  

Fintraffic koordinoi siirtymää Suomen tasolla ja tukee yrityksiä sen hyödyntämisessä. Arvoa tuottavalla sähköisellä kuljetustiedolla saavutetaan useita hyötyjä, kuten lisää kuljettamisen turvallisuutta, tehokkuutta, luottamusta ja kestävyyttä. Samalla tiedon luotettavuus lisääntyy, hallintokustannukset vähenevät ja kommunikointi on helpompaa eri logistiikan toimijoiden välillä. 

”Haluamme, että logistiikan toimijat Suomessa saavat mahdollisimman paljon hyötyä sähköisestä kuljetustiedosta eli kuormakirjasta. Tarjoamme yrityksille pilotointia, jonka avulla todennamme sähköisen kuormakirjan toimivuutta. Toivotamme logistiikan toimijat tervetulleiksi pilotoimaan sähköistä kuljetustietoa nyt kun on vielä hyvin aikaa ennen säädöksen voimaantuloa vuonna 2026, Fintrafficin kehityspäällikkö Teemu Heikura sanoo. 

Usean EU-maan yhteishanke pilotoi käyttöönottoa maiden sisällä ja välillä 

Suomi on mukana 22 kumppanin eFTI4EU-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen lähestymistapa jäsenmaiden eFTI-toteutuksiin. Hankkeeseen osallistuu yhdeksän EU:n jäsenmaata ja neljä tarkkailijaa. Hankkeessa toteutetaan myös viitearkkitehtuuri logistiikka- ja kuljetustietojen vaihtoa varten. Hankkeen 28,3 miljoonan euron budjetti rahoitetaan Euroopan komission Verkkojen Eurooppa -välineellä (Connecting Europe Facility, CEF). 

eFTI4EU-hanketta koordinoi Viro, ja yhteistyökumppaneita ovat Itävalta, Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Liettua ja Portugali. Tarkkailijakumppaneita ovat Espanja, Alankomaat, Irlanti ja Inland Navigation Europe (INE). Hankkeessa kokeillaan eFTI-tiedonvaihdon toimivuutta erilaisissa käyttötapauksissa kaikissa yhdeksässä jäsenmaassa sekä kansallisesti että maiden rajojen yli.  

eFTI4EU-hankkeen kesto on kolme vuotta. Sillä pyritään luomaan tehokas tavaraliikenne- ja logistiikkaverkko, mikä edistää EU:n talouskasvua ja kilpailukykyä sekä parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja kaikkien alueiden sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta.  

Suomessa hankkeessa on mukana Traficomin ja Fintrafficin lisäksi kumppanina Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuus (NDPTL). Traficom julkaisee hankkeeseen liittyvän verkkosivuston kesällä 2023. 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Annukka Elonen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, annukka.elonen@traficom.fi , p. 029 534 5486 

kehityspäällikkö Teemu Heikura, Fintraffic, teemu.heikura@fintraffic.fi , p. 029 450 7397