Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Satelliittinavigoinnin häiriöiden tilannekuva 2024 Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kuluvan vuoden aikana saanut kasvavassa määrin ilmoituksia GPS-häiriöistä ilma-aluksista Suomen ulkopuolelta ja myös Suomen alueelta. Häiriöillä ei ole ollut vaikutuksia lentojen turvalliseen suorittamiseen, sillä varsinkin nykyaikaisissa liikennelentokoneissa on useita vaihtoehtoisia navigointijärjestelmiä.

Virastoon on tullut vuoden 2024 aikana noin 1200 ilmoitusta GPS-häiriöistä Ilmailusta. Suomen alueelta tuli viime vuonna 239 ilmoitusta. Suomen ulkopuolelta on raportoitu noin 2100 ilmoitusta vuonna 2024.  Häiriöistä on tullut runsaasti ilmoituksia Mustanmeren, Kaliningradin ja Suomenlahden alueilta.

 

VuosiSuomi Suomen ulkopuolelta suomalaisten operaattoreiden ilmoitukset
201806
20198137
20202734
2021871
2022651331
20232397370
2024 (30.4. mennessä)noin 1200noin 2100

Konfliktialueilla tai näiden läheisyydessä häirintää käytetään tyypillisesti suojaamaan omaa infrastruktuuria tai tärkeitä kohteita, jolloin häiriövaikutus voi levitä myös laajemmalle. Venäjältä tulevat GPS-häiriöt ovat yksi osoitus Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan vaikutuksista. 

Ilmailusta raportoituja GPS-häiriöitä on vaikea havaita maan pinnalta. GPS-häiriöt saattavat olla hetkellisiä ja paikallisia, jolloin niitä on vaikea todentaa jälkikäteen. Traficom seuraa erityisesti ilma-alusten raportointia, kerää lisätietoa ja tekee radiohäiriötilanteissa yhteistyötä myös Baltian maiden, Ruotsin ja Norjan kanssa.

Vuonna 2024 maanpinnalla GPS-häiriöitä on Traficomille ilmoitettu vain viisi. Maanpinnalla GPS-häiriöt ovat yleensä hyvin hetkellisiä ja paikallisia. 

Traficom havaitsee aika ajoin pienitehoisia, tyypillisimmin autoissa käytettäviä jammereita. Näillä pyritään häivyttämään esimerkiksi oman ajoneuvon, ajopiirturin tai puhelimen sijaintia. Jammerit ovat laittomia radiolähettimiä. Traficom tekee yhteistyötä poliisin kanssa niiden poistamiseksi.  

Linkit aiempiin uutisiin

3.5.2024 uutinen: GPS-häiriöihin varauduttu ilmailussa: Suomeen ja Suomessa on turvallista lentää

9.6.2023 uutinen: Satelliittinavigoinnin häiriöiden tilannekuva Suomessa

Lisätiedot

Traficomin mediapalvelu, p. 029 534 5648