Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Sotilashyvitysraportin hyödyntäminen on mahdollista toistaiseksi vain tietyin ehdoin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Ilmavoimien ja Maavoimien yhteistyössä laatimissa sotilashyvitysraporteissa määritellään ne vaatimukset, joiden perusteella kansalliset sotilaslentäjien lupakirjat ja kelpuutukset voidaan muuntaa lentomiehistöä koskevan asetuksen mukaisiksi lupakirjoiksi ja kelpuutuksiksi.

Raportteja varten on vertailtu koulutussisältöä ja sen tuntivaatimuksia. Traficomilla ei ole tiedossa tällä hetkellä käytössä olevien koulutuksien vastaavia tietoja. Tämä koskee sekä lentokoneita että helikoptereita varten laadittuja hyvitysraportteja.

Lentokoneita koskevaa sotilashyvitysraporttia voi käyttää ainoastaan tapauksissa, joissa haettavaa lupakirjaa tai kelpuutusta varten käyty koulutus on suoritettu kokonaisuudessaan loppuun ennen lentokonesotilashyvitysraportin julkaisua 1.1.2014. Muilta osin hyvitysraportin käyttö on keskeytetty, kunnes Traficomilla on tieto koulutuksien sisällöstä.

Helikoptereiden osalta sotilashyvitysraporttia voi käyttää, jos lentokoneilla suoritettava alkeislentokoulutus on suoritettu kokonaisuudessaan loppuun ennen helikopterisotilashyvitysraportin julkaisua 1.4.2021. Helikopterikoulutuksen osalta hyvitykselle ei ole rajoittavaa päivämäärää. Hyvitysraportin käyttö on keskeytetty 1.4.2021 jälkeen lentokoneilla suoritettujen alkeislentokoulutuksien osalta, kunnes Traficomilla on tieto koulutuksien sisällöstä.

Uutista tarkennettu 17.11.2023 klo 11.01 helikopterien osalta.