Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuus edelleen hyvällä tasolla

Suomessa tapahtuneet kauppamerenkulun onnettomuudet ja vaaratilanteet pysyivät normaalilla tasolla vuonna 2023. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuoden 2023 aikana 41 kauppamerenkulun onnettomuusilmoitusta, joista 34 tapahtui Suomen vesialueilla. Lisäksi tietoon tuli kymmenen Suomen vesialueilla tapahtunutta vaaratilannetta.

Kauppamerenkulun onnettomuuksien määrät pysyivät pienestä noususta huolimatta keskimääräisellä tasolla. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomen vesialueilla on tapahtunut vuosittain 25–41 kauppamerenkulun onnettomuutta. Yleisimmät onnettomuustyypit ovat karilleajot ja pohjakosketukset sekä törmäykset ja kosketukset. 

Merenkulun onnettomuudet vuonna 2024
Suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuustilanne on vakaa ja hyvä. Riskitekijöitä voidaan karsia entistä enemmän, kun onnettomuus- ja vaaratilanteista tehdään ilmoitus viranomaisille.

"Kokonaisuudessaan suomalaisen merenkulun turvallisuustilanne on vakaa ja hyvä. Sitä tulee vaalia ja parantaa entisestään, sillä merenkulku on Suomelle elinehto. Traficomissa edistämme merenkulun turvallisuutta erityisesti valvomalla sekä osallistumalla kansainväliseen vaikuttamis- ja lainsäädäntötyöhön. Nyt kun Suomi on Kansainvälisen merenkulujärjestö IMO:n neuvoston jäsen, meillä on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa Suomelle tärkeisiin säädöksiin myös turvallisuuden näkökulmasta", sanoo pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

Vuoden 2023 aikana Traficomin tietoon tuli 32 suomalaisille aluksille tapahtunutta onnettomuutta. Niistä 25 sattui Suomen vesialueella ja seitsemän onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Vuonna 2022 suomalaisille aluksille tapahtui yhteensä 27 onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille sattui vuoden 2023 aikana yhdeksän vaaratilannetta, joista seitsemän tapahtui Suomen vesialueilla ja kaksi vaaratilannetta aluksen ollessa ulkomailla. Vastaavasti vuonna 2022 suomalaiset alukset ajautuivat kymmeneen vaaratilanteeseen, joista kahdeksan tapahtui Suomen vesialueilla ja kaksi ulkomailla.

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista on tärkeää ilmoittaa

Kauppamerenkulun onnettomuuksien seuraukset ovat olleet lieviä. Niistä ei ole aiheutunut vakavia haittoja ympäristölle, eivätkä ne ole johtaneet ihmishenkien menetyksiin tai vakaviin loukkaantumisiin. 

Traficom tarkastelee kauppamerenkulun turvallisuutta ja raportoi siitä vuosittain. Merilaki on jo kauan velvoittanut ilmoittamaan kaikista kauppamerenkulun onnettomuuksista viranomaiselle, mutta nykyisen kaltainen vaaratilanteiden ilmoitusvelvollisuus on ollut voimassa vasta vuodesta 2017 lähtien. 

Matalan ilmoituskynnyksen avulla viranomaiset saavat kattavan kokonaiskuvan merenkulun turvallisuustilanteesta ja voivat sen avulla ehkäistä tehokkaasti onnettomuusriskejä. Samalla esimerkiksi vesiväylien haastavia kohtia voidaan kartoittaa paremmin ja huomioida ne tulevaisuuden suunnittelutyössä.

"Haluamme painottaa onnettomuus- ja vaaratilanteiden ilmoittamisen tärkeyttä sekä hyödyllisyyttä merenkulkijoille. Parantunut turvallisuus ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy vähentävät myös asianosaisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia", muistuttaa asiantuntija Esa Pasanen.

Traficom on vastaanottanut vuosien 2017–2023 aikana yhteensä 142 ilmoitusta vaaratilanteista. Lukuun sisältyvät suomalaisille ja ulkomaalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet Suomen aluevesillä, sekä suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet ulkomailla.

Lisätietoja

Hyödyllisiä linkkejä Tieto.traficom.fi-sivustolla: 

Turvallisuus Suomen vesialueilla

Merenkulun turvallisuuden tila

Suomalaisten alusten turvallisuus

Lisätiedot: Erityisasiantuntija Esa Pasanen, p. 0295 347 061, esa.pasanen@traficom.fi