Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta on pyydetty tarkennusta esteettömien ajoneuvojen pyörätuolipaikan lattian kaltevuuden osoittamiseen ja mittaamiseen. Lattian kaltevuutta ei saa määritellä pyörätuolipaikan kaltevuuden keskiarvon perusteella eikä sitä saa osoittaa pyörätuolin kaltevuuden perusteella. Valmistajan selvityksen lattian kaltevuudesta tulee perustua testeihin, laskelmiin tai mittauksiin. Selvityksessä pitää myös olla viittaus vaatimusten täyttämisen osoittavaan asiakirjaan.

Esteettömissä ajoneuvoissa pyörätuolipaikan kohdalla lattian sisätilan kaltevuus saa olla korkeintaan 1 prosentti lukuun ottamatta pitkittäissuuntaa, jossa kaltevuus voi olla eteenpäin nousevasti enintään 5 prosenttia. 

  • Pyörätuolipaikan kohdalla ei lattialle voida sallia paikallisestikaan yli 5 prosentin kaltevuutta pitkittäissuunnassa. 
  • Pyörätuolipaikan lattian kaltevuuden keskiarvo ei osoita lattiaa koskevien kaltevuusvaatimusten täyttymistä.
  • Pyörätuolin asettuminen pyörätuolipaikalle kaltevuusvaatimusten mukaisesti ei ole riittävä osoitus lattiaa koskevien kaltevuusvaatimusten täyttymisestä.

Yksittäishyväksyjiä ja valmistajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että 16.10.2023 voimaan tulleen automääräyksen mukaan B-tason selvityksen (valmistajan antama todistus) tulee perustua testeihin, laskelmiin tai mittauksiin ja siinä tulee olla viittaus vaatimusten täyttämisen osoittavaan asiakirjaan. Asiakirja tulee pyydettäessä esittää hyväksyjälle todistuksen lisäksi.

Traficom tulee valvonnassaan kiinnittämään huomiota esteettömien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuteen ja yksittäishyväksyntään esitettyihin dokumentteihin.

Lisätietoja:

Määräys autojen ja perävaunujen teknisistä vaatimuksista (Ulkoinen linkki) (kohta 3.11. Esteetön ajoneuvo)

Johtava asiantuntija Henri Takkinen, henri.takkinen@traficom.fi, p. 0295 345 417