Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin analyysiverkoston tapaaminen järjestettiin tiistaina 7.6. klo 9-11. Analyysiverkosto on liikennejärjestelmäanalyysin kehittämistä tukeva asiantuntijaverkosto, jonka tarkoitus on edistää alueiden yhteistä keskustelua tietopohjasta ja liikennejärjestelmän tilannetta koskevien analyysien kehittämisestä.

Kesäkuun tapaamisessa aiheena oli tieliikenteen turvallisuuden tilannekuva, joka on osa parhaillaan valmisteilla olevaa laajempaa liikennejärjestelmän turvallisuuden tilannekuvaa. Lisäksi käytiin läpi liikennejärjestelmäanalyysin muut tämän vuoden keskeiset kehityskohteet.

Valtioneuvosto julkaisi maaliskuussa 2022 periaatepäätöksen liikenneturvallisuudesta. Sen ohessa valmistui liikenneturvallisuusstrategia. Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelma sisältää toimenpiteitä kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamiseksi. Strategian tavoitteena on mm. se, että kaikilla tasoilla hyödynnetään nykyistä enemmän ja syvällisemmin tietoa liikenneturvallisuudesta ja tehdään päätöksiä tietopohjaisesti. Yhtenä tähän liittyvänä toimenpiteenä Traficomin vastuulla on koota ja ylläpitää tietoa liikenneturvallisuudesta osana liikennejärjestelmäanalyysiä.

Tilaisuuden materiaalit löydät alta. 

Lisätietoja

johtava asiantuntija Johanna Juusela, johanna.juusela@traficom.fi

Päivitetty