Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin osallistui Verkosto 2023 -messuille 25. - 26.1.2023 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa. Esitykset ovat ladattavissa kunkin aihealueen yhteydessä.

Energia- ja tietoverkkoalan ammattilaisille suunnattujen Verkosto-messujen teemana oli älykäs ja vastuullinen verkosto. Kerroimme osastollamme A 526 Traficomin kattavista palveluista verkkojen rakentajille: verkkotietopiste.fi- ja sijaintitietopalvelu, passiivi-infra, CEF Digital - ja CEB Fund -rahoitus sekä laajakaistainfo.fi-sivusto. Asiantuntijamme pitivät lisäksi osastollamme esityksiä joka päivä näistä teemoista. Tutustu teemoihimme ja katso esitykset:

Verkkotietopiste.fi – monipuolinen palvelu yhteisrakentamisen edistämiseen ja muuhunkin

Verkkotietopiste.fi-palvelusta voi hakea tietoa verkkojen rakentamissuunnitelmista yhteisrakentamisesta sopimiseksi ja olemassa olevista verkoista infrastruktuurin yhteiskäytön tarpeisiin sekä verkkotoimijoita hyödyntäviä muita tietoja. Verkkotietopiste.fi-palvelua ja sen eri toimintoja esittelevät ja lisätietoja antavat:

Johtava asiantuntija Pertti Hölttä, pertti.holtta@traficom.fi
Asiantuntija Harri Grönroos, harri.gronroos@traficom.fi 

Esitykset osastolla seuraavasti:

 • Ke 25.1 klo 12:30-12:45
 • To 26.1 klo 10:00-10:15

Lataa esitys

Sijaintitietopalvelu – verkkoinfran sijaintietoa keskitetystä paikasta verkkojen vikatilanteiden vähentämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi

Sijaintitietopalvelu tulee tarjoamaan sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot kohteessa mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista sekä mahdollisesta näyttötarpeesta helposti ja tietoturvallisesti. Sijaintitietopalvelun ominaisuuksia, hyötyjä ja aikataulua esittelee ja lisätietoja antaa: 

Johtava asiantuntija Ari Karppanen, ari.karppanen@traficom.fi 

Esitykset osastolla seuraavasti:

 • Ke 25.1 klo 12:45-13:00
 • To 26.1 klo 10:15-10:30 

Lataa esitys

Passiivi-infran yhteiskäytöllä nopeammin ja edullisemmin verkkoja rakennettuun ympäristöön

Yhteiskäyttöisellä passiivi-infralla tarkoitetaan esimerkiksi tyhjiä suojaputkia, laitetiloja, kaivoja, mastoja, pylväitä, torneja ja muita rakenteita, joihin on mahdollista sijoittaa viestintäverkon laitteita. Tällaista infraa voi olla energia-, vesihuolto-, liikenne- ja viestintäverkoissa. Tule kuulemaan, mitä keinoja verkkotoimijoiden, alan järjestöjen ja viranomaisten muodostama asiantuntijajoukko on löytänyt tilanteen parantamiseksi ja mitä toimintamalleja tulisi jatkossa viedä eteenpäin omassa toiminnassaan. 

Johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala, paivi.peltola-ojala@traficom.fi 

Esitykset osastolla seuraavasti:

 • Ke 25.1 klo 11:00-11:15
 • To 26.1 klo 14:00 - 14:15

Lataa esitys

CEF Digital – rahoitusta EU:sta runkoverkoille ja 5G-ratkaisuille

Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) on Euroopan unionin rahoitusohjelma, joka tukee kasvua, työpaikkoja, osallistavuutta ja kilpailukykyä vahvistamalla liikenteen, energian ja digitaalisten verkostojen tehokasta yhdistämistä jäsenvaltioiden sisällä ja välillä. Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosion (CEF Digital) tavoite on kehittää yhteistä etua koskevia hankkeita, jotka liittyvät turvallisen, varman, kestävän ja tehokkaan infrastruktuurin, kuten gigabittiyhteyksien ja 5G-verkkojen käyttöönottoon. CEF Digital -rahoitusta esittelee ja lisätietoja antaa:

Johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala, paivi.peltola-ojala@traficom.fi 

Esitykset osastolla seuraavasti:

 • Ke 25.1 klo 10:00-10:15
 • To 26.1 klo 13:00 - 13:15

Lataa esitys

CEB Fund -rahoitus valokuituhankkeisiin

Connecting Europe Broadband Fund -investointirahasto tarjoaa markkinaehtoista rahoitusta valokuiturakentamiseen Euroopassa. Rahaston edustaja Thierry Levenq ja Fibernet Oy:n toimitusjohtaja Janne Ahola esittelevät videotervehdyksessä rahaston toimintaa ja ensimmäistä Suomeen tehtyä investointipäätöstä.

Erityisasiantuntija Tapio Oikarainen, tapio.oikarainen@traficom.fi

Esitykset osastolla seuraavasti

 •  Ke 25.1. klo 14.00-14.15 
 • To 26.1. klo 13.30-13.45 

Katso aiheeseen liittyvä YouTube video sivun alareunasta.

Laajakaistainfo.fi-sivusto uudistuu

Laajakaistainfo.fi-sivusto tarjoaa yleistietoa laajakaistasta, valokuituverkkojen rakentamisesta ja laajakaistahankkeisiin saatavilla olevista tuki- ja rahoitusvaihtoehdoista. Laajakaistainfo.fi uudistuu vuoden 2023 alussa. Sivuston uutta ulkoasua ja sisältöä esittelee ja lisätietoja antaa:

Erityisasiantuntija Tapio Oikarainen, tapio.oikarainen@traficom.fi

Esitykset osastolla seuraavasti:

 • Ke 25.1 klo 13:30-13:45
 • To 26.1. klo 10:30-10:45

Lataa esitys

Päivitetty