Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom aloittaa keväällä 2022 säännöllisen taksimarkkinaseurantaa koskevan tietojen keräämisen. Tässä myös taksiliikenteen välityspalveluiden tarjoajilla (välityskeskuksilla) on merkittävä rooli.

Traficom järjesti taksiliikenteen välityspalveluidentarjoajille keskiviikkona 16.3.2022 webinaarin tiedonkeruusta. Webinaarissa käytiin läpi määräyksen sisältämiä tietoja ja niiden toimittamista.

Tallenne webinaarista

Lisätietoja tilaisuudesta saat lipatiedonkeruu@traficom.fi.

Taustatietoa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 15.11.2021 antama määräys "henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot sekä taksiliikenteen palvelujen hintatiedot" sisältää kaksi välityskeskuksia koskevaa velvoitetta:

Välityskeskusten ja vähintään 7,5 miljoonan euron liikevaihdon taksiyrityksien tulee kuukausittain toimittaa Traficomin tiedonkeruujärjestelmään määrämuotoinen tietosisältö kustakin välittämästään/suorittamastaan taksimatkasta. Velvollisuus astuu voimaan 1.4.2022. Kutakin raportointikuukautta koskevat tiedot tulee toimittaa raportointikuukautta seuraavan kuukauden aikana. Ensimmäiset, huhtikuuta koskevat, tiedot tulee toimittaa toukokuun aikana.
Välityskeskusten tulee vuosittain ilmoittaa raportointivuotta koskeva kooste liiketoiminnastaan. Velvollisuus astuu voimaan 1.4.2022. Ensimmäiset tiedot kerätään keväällä 2023 sähköisellä kyselylomakkeella.

>> Lisätietoa taksitoiminnasta kerättävistä tiedoista

Päivitetty