Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoterveysohjeen uusi päivitys on julkaistu 4.11.2019. Uudistettu ohje on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille – kuten lääkäreille, hoitajille ja psykologeille.

Ohjeeseen on lisätty ja tarkennettu ohjeistusta mm. ajamisen kognitiivisista edellytyksistä, ikääntymisen, päihteiden ja mielenterveyden sekä näkökyvyn merkityksestä ajokyvylle. ”Halusimme selkeyttää ja yksinkertaistaa ohjettamme, joten tieto on nyt helpommin löydettävissä ja sen sisältö on myös helpommin integroitavissa kansallisiin tietokantoihin”, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara.

Ohjeen liitteeksi on myös tehty taulukkomuotinne pikaohje ajokyvyn arviontiin. Uusi ohje on myös julkaistu samaan Duodecim Oy:n ylläpitämässä Terveysportissa, joka on terveydenhuollon ammattilaisten laajasti hyödyntämä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara, petteri.harjuvaara(at)traficom.fi,  p. 029 534 7003