Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella esteettömyyden ja saavutettavuuden keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Tavoitteena on parantaa neuvonnan ja valvonnan laatua. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun. EU:n esteettömyysdirektiivin toimeenpanevat uudet lait esteettömyydestä tulivat voimaan 1.2.2023 ja niitä aletaan soveltaa 28.6.2025 alkaen.

EU:sta tulee uusia esteettömyysvaatimuksia, joiden tavoitteena on taata kuluttajille yhdenvertainen pääsy erilaisten tuotteiden ja palvelujen äärelle sekä edistää niiden liikkuvuutta EU:ssa. Saavutettavuuden valvonta kuuluu tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Traficomille kuuluu nyt esteettömyyden valvontaan liittyviä tehtäviä. 

Valvonnan keskittäminen on kansalaisten etu

Esteettömyyden ja saavutettavuuden valvontatehtävien keskittäminen yhdelle virastolle parantaisi neuvonnan ja valvonnan laatua. Esteettömyys ja saavutettavuus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joten valvontatehtävien keskittäminen tehostaisi toimintaa ja olisi kansalaisten edun mukaista. Keskittämisestä hyötyisivät myös valvontaa tekevät viranomaiset ja organisaatiot, joita esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset koskevat.

Valtiovarainministeriön työryhmä valmistelee ja ohjaa saavutettavuusvalvontatehtävien siirtoa Traficomille. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun. Valvontatehtävien keskittämisen myötä Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikössä työskentelevä henkilöstö siirtyisi Traficomiin. 

EU:n esteettömyysdirektiivin toimeenpanevat uudet lait tulivat voimaan 1.2.2023. Uusia vaatimuksia sovelletaan siirtymäaikoja noudattaen 28.6.2025 alkaen.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön uutinen 4.5.2023 (Ulkoinen linkki)

Yhteydenotot: Traficomin mediapalvelu, p. 029 534 5648