Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uudet N2000-merikartat Kaskisista Poriin on julkaistu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uudet merikartat Kaskisista Poriin. Uusien karttojen syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi. N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo uudet ja tarkemmat merikartat koko Suomeen.

N2000 väylä- ja merikarttauudistusuudistuksen myötä merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu veden syvyystietojen vertaustaso. Sillä korvataan nykyinen teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva taso. Tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavat samaa vertaustasoa. 

"Vesillä tulee kiinnittää huomiota siihen, minkä korkeusjärjestelmän mukainen merikartta on käytössä. Kun käytössä on uusi N2000-järjestelmässä oleva merikartta, tulee merivedenkorkeudet katsoa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisina", kertoo johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen

Koska N2000-järjestelmän nollataso on nykyisen meriveden keskivesipinnan (MSL) alapuolella, syvyyslukemat kartoilla pienenevät vertaustason muutoksesta johtuen keskimäärin 10–20 cm. Vastaavasti Ilmatieteen laitoksen esittämät N2000-vedenkorkeuslukemat ovat saman verran suurempia. 

"Käytettävissä oleva vesisyvyys säilyy väylillä entisellään, kun käytettään N2000-vedenkorkeustietoa", Mäkinen jatkaa.

Uudet N2000-kartat ovat saatavilla sekä elektronisina (ENC) että painettuina merikarttoina, ja ne tunnistaa BSCD (N2000) -merkinnästä.

Väylien käyttötapa uudistuu 

 

Osana N2000-väylä- ja merikarttauudistusta myös kauppamerenkulun väylien käyttötapaa uudistetaan. Jatkossa käytössä korostuu väylien suunniteltu mitoitus.

Yhtenä esimerkkinä tästä on merikartoilla tapahtunut muutos, jossa kauppamerenkulun väylien mitoitussyväydet poistetaan kartoilta ja jatkoissa esitetään vain haraussyvyydet. Väylien mitoitus on aiempaa tarkemmin esitelty Suomen rannikon purjehdusopas (Sailing Directions for Finnish waters) -julkaisuissa

Merikartat uusitaan vaiheittain – tavoite vuodessa 2026 

Suomalaiset merikartat uusitaan vaiheittain noin 5–6 vuoden aikana. Ajantasainen syvyystieto luo pohjan tulevaisuuden navigointimenetelmille ja takaa vesiväylien tehokkaan hyödyntämisen. 

Seuraavaksi uudistus jatkuu Porista etelään. Ajantasainen tieto kaikkien karttatuotteiden vertaustasosta ja ajantasaisuudesta on tarkastettavissa Traficomin merikarttojen tuoteluettelosta (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja

johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen, jarmo.makinen@traficom.fi, p. 029 534 6746

ylitarkastaja Antti Saarikoski, antti.Saarikoski@traficom.fi, p. 029 534 5330