Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta voimaan 1.9.2023 – toimijoille uusia velvoitteita

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astuu voimaan 1.9.2023. Tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) vastuita ja edistää kuljetusturvallisuutta sekä tehostaa valvontaa. Laki tuo mukanaan uusia hyväksyntä- ja valvontatehtäviä Liikenne ja viestintävirasto Traficomille ja asettaa vaatimuksia VAK-toimijoille kaikissa liikennemuodoissa, kuten sisäisen pelastussuunnitelman laatimisen tilapäisen säilytyksen paikalle ja turvallisuusneuvonantajasta ilmoittamisen.

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023 (Ulkoinen linkki)) astuu voimaan 1.9.2023. Sen, joka harjoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tai siihen liittyvää muuta toimintaa, on tunnettava laki ja sen nojalla annetut muut säädökset ja suoritettava kattavampia riskianalyysejä kartoittaessaan vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyviä toimintoja. Tämä varmistaa, että vaarallisten aineiden kuljetuksessa otetaan huomioon kaikki riskitekijät ja että asianmukaiset varotoimet on suunniteltu huolella ja mikäli tarve ilmenee, pelastustoimet toteutetaan asianmukaisesti.

Valvontaa tehostetaan

Uusi lainsäädäntö vahvistaa viranomaisten yhteistyötä VAK-kuljetusten osalta. Traficom saa toimivallan VAK-lain yleisenä valvontaviranomaisena ja valtuuksia tarkastaa VAK-kuljetukseen osallisena olevia toimijoita ja sitä, että ne noudattavat säädöksiä.

Traficom tulee toimimaan viranomaisvalvonnan koordinaattorina. Tavoitteena on selkeyttää viranomaisvalvontaa jokaisessa liikennemuodossa ja koko vaarallisten aineiden kuljetusketjussa. Tämä auttaa ehkäisemään vaaratilanteita ja varmistamaan, että vaaralliset aineet kuljetetaan turvallisesti ja vastuullisesti. 

Uutena velvoitteena VAK-kuljetusten turvallisuusneuvonantajasta ilmoittaminen

VAK-lain mukaan tie- tai rautatiekuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä on ilmoitettava Traficomille. Turvallisuusneuvonantajasta ilmoittaminen tehdään Traficomin verkkosivulla Ilmoita vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä . Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan 1.9.2023, joten tätä aikaisemmin tehdyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi 1.9.2023. 

Yleistä tietoa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Tilapäisen säilytyksen paikalle sisäinen pelastussuunnitelma

Kuljetukseen kuuluvan vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen turvallisuutta pyritään parantamaan VAK-lain uusilla vaatimuksilla. Niitä ovat velvollisuudet laatia sisäinen pelastussuunnitelma ja nimetä tilapäisen säilytyksen paikalle vastuuhenkilö. Traficom tulee julkaisemaan asiakirjat sisäisen pelastussuunnitelman laatimiseksi ja ohjeistusta niiden täyttämiseen.

VAK-lain myötä on annettu valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (Ulkoinen linkki), joka täydentää uutta lakia mm. sisäisten pelastussuunnitelmien osalta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Erik Stålhammar, erik.stalhammar@traficom.fi, p. 029 534 6648 

ylitarkastaja Eetu Mattila, eetu.mattila@traficom.fi, p. 029 534 7344