Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi määräys: Vaarallisten aineiden ilmakuljetus (OPS M1-18)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 29.2.2024 antanut määräyksen OPS M1-18 vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta. Määräyksellä vahvistetaan Suomessa noudatettavaksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) uusin painos vuosille 2023-2024. Määräys tulee voimaan 1.3.2024.

ICAO-TI:n vaatimusten soveltamisesta Suomessa on viimeksi säädetty vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetulla asetuksella (210/1997), joka kuitenkin kumoutuu helmikuun lopussa. Jatkossa näiden standardien noudattamisesta määrätään Liikenne- ja viestintäviraston määräyksissä, joiden antamiseen on säädetty valtuudet vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (541/2023). Määräyksen OPS M1-18 liitteenä on ICAO-TI:n uusin painos suomen- ja ruotsinkielisinä käännöksinä. Tästä määräyksestä ei järjestetty lausuntokierrosta, koska samat vaatimukset ovat jo olleet voimassa asetuksen nojalla.

ICAO-TI:n ruotsinkielinen käännös on valitettavasti viivästynyt ja tullaan julkaisemaan maalis-huhtikuun vaihteessa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Mia Sucksdorff, mia.sucksdorff(at)traficom.fi, puh. 029 534 6068
ylitarkastaja Senja Hakola, senja.hakola(at)traficom.fi, puh. 029 534 6028
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, anu.hakkinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 7106