Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kesäkuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan 97 % kansalaisista tiesi, että tieliikennelaki uudistui. Tietoisuus tieliikennelain tuomista muutoksista oli kesäkuussa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella hyvällä tasolla.

Kansalaisten tietotaso uudesta tieliikennelaista on selvästi parantunut kevään ja kesän aikana, sillä alkutalven kyselyssä 71 % vastaajista tiesi, että Suomeen on tulossa uusi tieliikennelaki. Keväällä 2019 tehdyssä mittauksessa 40 % tiesi uudesta tieliikennelaista.

Uuden tieliikennelain uudistuksista tutuimpia liikennemerkit ja polkupyörän punaisen takavalon pakollisuus

Tietoisuus tieliikennelain tuomista muutoksista oli kesäkuussa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella hyvällä tasolla. Vastaajista 87 % tiesi, että uusi laki tuo mukanaan uusia liikennemerkkejä, kun alkutalven kyselyssä tämän tiesi 66 % vastaajista.

Kesäkuun kyselyssä 83 % vastaajista tiesi, että uuden lain myötä polkupyöriin tuli pimeän aikaan punainen takavalo pakolliseksi, kun alkutalvesta tämän tiesi vain 43 % vastaajista.

Uudistuksista se, että tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus sekä sulkuviivan muuttuminen keltaisesta valkoiseksi olivat myös hyvin vastaajilla tiedossa. Sulkuviivojen värinmuutokset näkyvätkin jo laajasti tiestöllä. Vähimmäisnopeudesta tiesi 77 % ja sulkuviivan muuttumisesta valkoiseksi tiesi 70 %.

Hyvä liikennekulttuuri syntyy muiden liikenteessä olevien huomioimisesta ja kunnioittamisesta

Kyselyyn vastanneet olivat yksimielisiä niistä tekijöistä, jotka muodostavat hyvän liikennekulttuurin. Vastaajista 93 % oli sitä mieltä, että hyvä liikennekulttuuri muodostuu ennen kaikkea muiden liikkujien huomioimisesta ja kunnioittamisesta – tätä on korostettu myös uudessa tieliikennelaissa aikaisempaa selvemmin korostamalla ennakointia, varovaisuutta ja huolellisuutta kaikkien tienkäyttäjien turvallisen ja sujuvan liikkumisen kannalta.  

Aula Research Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen otos kerättiin kesäkuussa 2020 ja kyselyyn vastasi 1091 suomalaista. Kyselyn otos on painotettu kaikki vastaajat -tasolla siten, että se edustaa 18 – 75 -vuotiaita mannersuomalaisia alueen, iän ja sukupuolen mukaan.

Lisätietoja:

Tieliikennelaki2020.fi - tutustu tieliikennelain tuomiin uudistuksiin

johtava asiantuntija Jussi Pohjonen, p. 029 5345 310, jussi.pohjonen(at)traficom.fi, Twitterissä @JussiPohjonen  (Ulkoinen linkki)