Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vuoden 2022 lopussa valokuituyhteys oli saatavilla jo yli puoleen suomalaisista kotitalouksista. Latausnopeudeltaan vähintään 1000 megan eli yhden gigan yhteyksiä oli saatavilla 65 %:iin kotitalouksista. Käytössä olevien valokuituliittymien määrä sekä kiinteissä verkoissa siirtyvän datan määrä jatkoivat myös kasvuaan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisee säännöllisesti tietoja viestintäverkkojen ja -palvelujen käytöstä ja kehittymisestä Suomessa.

Valokuituverkot ovat yhä laajemmin käytössä. Vuoden 2022 aikana uusia liittymiä otettiin käyttöön yli 80 000. Käytössä olevia valokuitulaajakaistaliittymiä vuoden 2022 lopulla oli noin 1,2 miljoonaa, joista kotitalouksien osuus oli 93 %. Valokuidun lisäksi laajakaistaliittymiä on toteutettu joiltain osin myös kaapeli-tv- ja puhelinverkon avulla. Kaikista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä 51 % oli latausnopeudeltaan yli 100 megan liittymiä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 49 %. Viestintäverkoissa siirretyn datan määrä kasvoi vuodessa hieman yli 13 % ja kaikesta verkoissa siirretystä datasta kiinteän verkon osuus oli 51 %. 

Kuviossa kiinteissä ja mobiiliverkoissa siirretyn datan määrä 2018-2022 jaoteltuna kiinteän verkon laajakaista- ja mobiililaajakaistaliittymiin, joissa on vain datapalvelut sekä matkapuhelinliittymiin, joissa on sekä puhelin- että datapalvelut. Kiinteän verkon laajakaistaliittymistä siirtyi dataa vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2300 milj. gigatavua. Mobiililaajakaistaliittymistä, joissa on käytössä vain datapalvelut, siirtyi dataa samana ajankohtana lähes 1300 miljoonaa gigatavua.
Kuva 1. Viestintäverkoissa siirretyn datan määrä vuosina 2018–2022.

Valokuituliittymä saatavilla jo yli puoleen suomalaisista kotitalouksista

Vuoden 2022 lopussa valokuitutekniikalla toteutettuja yhteyksiä oli saatavilla lähes 1,5 miljoonaan kotitalouteen, mikä on yli puolet kaikista Suomen kotitalouksista (52 %). Vuodessa valokuitusaatavuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä. Latausnopeudeltaan vähintään 100 megan kiinteitä laajakaistaliittymiä oli saatavilla 73 %:lla suomalaisista kotitalouksista ja vielä nopeampia gigan yhteyksiä jopa 65 %:lla. Traficomissa saatavuudella tarkoitetaan laajakaistayhteyttä, jonka voi ottaa käyttöön heti halutessaan tai käyttöönotto vaatii vain pientä lisärakentamista, esimerkiksi tontin rajalta. Tiedot perustuvat Traficomin teleyrityksiltä keräämiin tietoihin.

Kartalla esitetään kiinteän laajakaistaverkon 100 megan ja 1000 megan saatavuusalueet kotitalouksiin sekä valokuituverkon saatavuus (% kotitalouksista) maakunnittain: Ahvenanmaa 96 %, Etelä-Karjala 47 %, Etelä-Pohjanmaa 41 %, Etelä-Savo 35 %, Kainuu 35 %, Kanta-Häme 37 %, Keski-Pohjanmaa 30 %, Keski-Suomi 46 %, Kymenlaakso 40 %, Lappi 26 %, Pirkanmaa 66 %, Pohjanmaa 74 %, Pohjois-Karjala 34 %, Pohjois-Pohjanmaa 64 %, Pohjois-Savo 32 %, Päijät-Häme 20 %, Satakunta 35 %, Uusimaa 61 %,  Varsinais-Suomi 59 %.
Kuva 2. Kiinteän laajakaistan 100 megan ja 1000 megan latausnopeuksien saatavuus kotitalouksiin sekä valokuitusaatavuus maakunnittain.

LISÄTIEDOT

Kartalla maakunta- ja kuntakohtaisia tietoja voi tarkastella Tieto.Traficom kartat (Ulkoinen linkki) -palvelusta.

Taulukkomuodossa maakunta- ja kuntakohtaiset tiedot (Ulkoinen linkki)

Muita laajakaistatilastoja (Ulkoinen linkki) 

Viestintämarkkina-asiantuntija Essi Hytti, p. 029 539 0535, essi.hytti@traficom.fi

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi, p. 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi