Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Euroopan unionin Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lentotoimintaa EU-alueella. Kesäkuun 25. päivänä 2024 voimaan tulleella uudella asetusmuutoksella on kuitenkin vapautettu yksityislentäminen silloin, kun ilma-aluksen matkustajapaikkaluku on enintään 4 ja suurin lentoonlähtömassa enintään 2 000 kg. Myös koulutus ja tarkastuslennot yksityislentämiseen käytettäviä lupakirjoja tai niihin liittyviä kelpuutuksia varten em. ilma-aluksilla ovat sallittuja, jos henkilö ei aio lentää Venäjällä tai muutoin käyttää taitojaan Venäjän hyödyksi.

Euroopan unionin neuvosto on 24.6.2024 antanut asetuksen (EU) 2024/1745, jolla muutetaan sektoripakoteasetusta (EU) N:o 833/2014. Asetuksen 3 d artiklan 1 kohdassa on aiemminkin kielletty mm. Venäjällä rekisteröityjen ilma-alusten tai sellaisten ilma-alusten, jotka ovat venäläisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai vuokraamia [käyttöönsä tilaamia] tai muulla tavoin niiden määräysvallassa, laskeutumasta unionin alueelle, lähtemästä sieltä tai lentämästä sen yli. Uudessa asetusmuutoksessa lentokieltoa lievennetään siten, että Venäjän kansalaisille ja kaksoiskansalaisille sallitaan yksityislentäminen unionin ilmatilassa sellaisilla ilma-aluksilla, joiden suurin matkustajapaikkaluku on enintään 4 ja suurin lentoonlähtömassa enintään 2 000 kg. 

Sallittua on myös unionin koulutuksen järjestäjien tarjoama koulutus ja tarkastuslennot yksityislentäjän lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia varten em. ilma-aluksilla. Asetusmuutoksella ei kuitenkaan ole muutettu 3 c artiklaa, jonka 1 kohdassa kielletään mm. ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti käytettäväksi Venäjällä. Saman artiklan 4 kohdassa puolestaan kielletään mm. näiden tuotteiden käyttöön liittyvä tekninen apu, jollaiseksi katsotaan myös koulutus. Tästä syystä Traficom vaatii Venäjän kansalaisilta ja kaksoiskansalaisilta lentokoulutusta varten edelleen valaehtoisen vakuutuksen, jossa hän sitoutuu olemaan käyttämättä lupakirjaansa Venäjällä. Vakuutuksen sanamuotoa päivitetään uuden asetusmuutoksen mukaiseksi.

Jatkossa Venäjän kansalaisen tai kaksoiskansalaisen on siis sallittua lentää yksityislentäjänä harrastetarkoituksessa EU-alueella myös itse omistamaansa tai toisen Venäjän kansalaisen omistamaa ilma-alusta, joka täyttää edellä mainitut matkustajapaikka- ja painorajat. Samoin yksityislentäjille on sallittua lentää Venäjällä rekisteröityä ilma-alusta EU-alueella. 

Jo aiemmin on EU-tuomioistuimen asiassa T-233/22, Islentyeva v neuvosto, antaman ratkaisun perusteella sallittu lentäminen esimerkiksi lentokerholta vuokratulla ilma-aluksella. Myös lentokerhon nimissä suoritettava laskuvarjohyppylento-, palolento- ja hinauslentotoiminta ovat sallittuja, samoin kuin toimiminen lennonopettajana EU:n koulutusorganisaation alaisuudessa.

Valaehtoinen vakuutus  (Ulkoinen linkki) 
(poikkeuksen alaisten yksityislentäjien vakuutus päivitetään myöhemmin, ota yhteyttä Traficomiin)

EU:n pakoteasetuksissa tarkoitettu kansallinen toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Pakotteiden toimeenpanosta vastaavat hallinnonaloillaan muun muassa eri ministeriöt, Ulosottolaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi, Finanssivalvonta, Rajavartiolaitos ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

LISÄTIETOJA

YHTEYDENOTOT

Traficomin ilmailun yhteydenottolomake (Ulkoinen linkki)