Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Moottoriveneet ovat edelleen suosituimpia rekisteröitäviä vesikulkuneuvoja. Niitä porhaltaa Suomen vesistöillä runsaat 200 000 kappaletta. Moottoriveneiden ensirekisteröinti on kuitenkin hiipunut hieman huippuvuosista. Moottoriveneiden mediaanipituus on noin kuusi metriä pitkä ja mediaanikoneteho 37 kW (50,3 hv). Vesiskoottereiden suosio on pysynyt tasaisena, mutta niidenkin ensirekisteröintien määrä on laskenut.

Vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin vuoden 2024 tammi-kesäkuussa yhteensä 1 872 kpl. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ensirekisteröinnit vähenivät 24 %. Selvästi eniten ensirekisteröitiin moottoriveneitä, 1 326 kpl. Moottoriveneiden rekisteröintimäärä väheni edellisvuoteen nähden 25 prosenttia. Alkuvuoden aikana vesiskoottereita puolestaan rekisteröitiin 504 kpl, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden alkupuoliskolla.

Ensirekisteröintien määrä vesikulkuneuvotyypeittäin tammi-kesäkuussa 2024

Yhteensä1872-24 %
Moottorivene1326-25 %
Purjevene7-13 %
Ilmatäytteinen/RIB13-59 %
Hydrokopteri4-50 %
Vesiskootteri504-19 %
Moottoripurjehtija0 
Ilmatyynyalus10 %
Muu17-26 %

Pääosa vuoden 2024 alkupuoliskolla ensirekisteröidyistä vesikulkuneuvoista oli moottoriveneitä tai vesiskoottereita. Muita vesikulkuneuvotyyppejä ensirekisteröitiin vain muutamia.

Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit ovat huipussaan kesäkuukausina

Vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneissä on paljon vaihtelua vuoden sisällä. Vuoden alussa uusien veneiden rekisteröintien määrä jää muutamiin kymmeniin, kun taas keväällä huippukuukausina rekisteröidään sama määrä yhdessä päivässä. Tänä vuonna eniten veneitä ensirekisteröitiin toukokuussa, yhteensä 770 kpl. Vuoden puolivälissä on vielä liian aikaista todeta, mille tasolle tämän vuoden ensirekisteröinnit kokonaisuudessaan asettuvat suhteessa edeltävään vuoteen.

Moottoriveneet ovat selvästi yleisimpiä vesikulkuneuvoja

Moottoriveneet ovat suosituimpia kulkuneuvoja vesillä liikkumiseen. Uusista veneistä yli 70 prosenttia on moottoriveneitä. Selvästi eniten myydään kooltaan pienempiä veneitä. Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla ensirekisteröidyistä moottoriveneistä yli puolet oli pituudeltaan 5,5 metriä tai vähemmän. Yli yhdeksänmetrisiä moottoriveneitä ensirekisteröitiin melko vähän, yhteensä 52 kappaletta.

Ensirekisteröityjen moottoriveneiden määrä pituusluokittain tammi-kesäkuussa 2024

5,5m tai alle129769 %
5,51m - 7m40021%
7,01m - 9m1136 %
9,01m - 12m493 %
12,01m - 14m60 %
14,01m - 16m50 %
yli 16m20 %

Vesikulkuneuvojen määrä rekisterissä kasvaa melko tasaisesti

Vesikulkuneuvorekisterissä oli vuoden 2024 kesäkuun lopussa yhteensä 243 290 venettä ja näistä 87 prosenttia oli moottoriveneitä. Veneiden pituus oli keskimäärin noin kuusi metriä ja mediaanikoneteho 37 kW (n. 50,3 hv).  Veneiden moottoriteho ja pituus on pysynyt keskimäärin samana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vesikulkuneuvojen määrä rekisterissä 2024 ja 2023

Moottorivene212 170209 7301 %
Purjevene14 45014 4330 %
Ilmatäytteinen/RIB9278766 %
Hydrokopteri1671632 %
Vesiskootteri12 79611 8858 %
Moottoripurjehtija1 2401 2410 %
Ilmatyynyalus817213 %
Lossi30-
Muu1 4561 4113 %
Yhteensä243 290239 8111 %

On hyvä huomata, että vaikka veneiden ensirekisteröinnit ovat olleet laskussa joitakin vuosia, jokainen uusi ensirekisteröinti lisää edelleen rekisterissä jo olevien veneiden määrää. Myös käytettynä ulkomailta Suomeen tuodut veneet lisäävät osaltaan rekisterissä olevien määrää.

Rekisteristä poistetaan vuosittain noin tuhat venettä, joista lopullisia poistoja on vain hyvin pieni osa. Lopullisella poistolla tarkoitetaan tilannetta, jolloin vesikulkuneuvo poistetaan rekisteristä niin ettei se enää koskaan sinne palaa.

Lisätiedot:

Rekisteröintivelvoite koskee vähintään 5,5 metriä pitkiä purjeella tai moottorilla varustettuja vesikulkuneuvoja ja vesikulkuneuvoja, joiden moottoriteho on vähintään 15 kW (n. 20,4 hv).

Lisätietoja: 

Mika Idman, erityisasiantuntija, puh. +358 295 345 222, mika.idman@traficom.fi