Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto on 17.5.2024 laittanut lausuntokierrokselle sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen OULU ZONE UAS.

Tällä yleistiedoksiannolla täytetään ilmailulain (862/2014) 11b §, jossa velvoitetaan Liikenne- ja viestintävirastoa ilmoittamaan asiasta suunnitellun UAS-ilmatilavyöhykkeen alla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä niille, joiden kiinteistö rajoittuu kyseiseen ilmatilavyöhykkeen alla sijaitsevaan kiinteistöön.

Lausuntopyyntö on nähtävillä lausuntokierroksen ajan eli 2.6.2024 asti. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon lausuntopyynnöstä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.

Lisätietoja

ylitarkastaja Lasse Hämäläinen, lasse.hamalainen@traficom.fi, p. 029 534 6153.