Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnetään valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla. Vuoden 2024 valtionavustushaku päättyi 3.5.2024. Hakemusten käsittely on käynnissä. Vuonna 2024 avustusta myönnetään noin 3,0-5,0 miljoonaa euroa.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla pyritään lisäämään kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen kulkutapaosuutta parantamalla kävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita sekä lisäämällä näiden kulkumuotojen houkuttelevuutta arjen matkoilla. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan yhteisiin hankkeisiin. 

Vuonna 2023 valtionavustusta myönnettiin 8,3 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin yhteensä 95 kappaletta ja avustusta myönnettiin 46 hankkeelle. Vuonna 2023 avustetut hankkeet löytyvät täältä (Ulkoinen linkki)

Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Rahoitusta on myönnetty vuosina 2018-2023 yhteensä 85,6 miljoonaa euroa yhteensä 248 hankkeelle 86 kuntaan. Avustetut hankkeet katsottavissa täällä (Ulkoinen linkki)

Kysymykset ja yhteydenotot kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään osoitteiseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

Valtionavustuksen hakeminen 2024 (haku päättyi 3.5.2024)

3

Toimita hakemus

Toimita hakemus 3.5.2024 klo 16:15 mennessä osoitteisiin kirjaamo(at)traficom.fi ja kapy.valtionavustus(at)traficom.fi otsikolla ”Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma 2024, [hakijataho], [hankkeen nimi]”.