Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae merenkulun kelpoisuustodistusta (STCW)

Kelpoisuustodistus (endorsement) vaaditaan henkilöltä, joka työskentelee Suomen lipun alla olevassa aluksessa ja jolla on ulkomainen päällystön STCW-pätevyyskirja tai säiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus.

Kelpoisuustodistuksella lippuvaltio tunnustaa toisen valtion myöntämän STCW-pätevyyskirjan. Kelpoisuustodistus esitetään aina yhdessä alkuperäisen pätevyyskirjan kanssa. Kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika ja rajoitukset ovat samat kuin alkuperäisen pätevyyskirjan.

Kelpoisuustodistus voidaan antaa STCW-sopimuksen mukaisista päällystön pätevyyskirjoista. Tämän lisäksi kelpoisuustodistus voidaan antaa myös seuraavista lisäpätevyystodistuksista:

  • öljysäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus (V/11.3)
  • kemikaalisäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus (V/11.5)
  • kaasusäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus (V/12.3).

Miehistön pätevyyskirjaan ei myönnetä kelpoisuustodistusta.

Merikapteenin (II/2), yliperämiehen (II/2), lähiliikenteen päällikön (II/3), ylikonemestarin (III/2), konemestarin (III/2), alle 3 000 kW:n aluksen konepäällikön (III/3) ja alle 3 000 kW:n aluksen konemestarin (III/3) kelpoisuustodistusta varten on suoritettava Suomen merenkulkulainsäädännön koe. Kokeita vastaanottavat suomalaiset merenkulkuoppilaitokset, joista voi tiedustella tarkempia tietoja. Kokeen voi suorittaa myös englannin kielellä.

Myös vahtiperämiehen tai vahtikonemestarin kelpoisuustodistuksen haltijan on suoritettava Suomen merenkulkulainsäädännön koe voidakseen toimia johtotason tehtävässä (päällikkö, yliperämies, konepäällikkö tai 1. konemestari) aluksella, jossa miehitystodistus tämän mahdollistaa.

Kelpoisuustodistuksen hakeminen

2

Liitä hakemukseen tarvittavat asiakirjat

Liitä hakemukseesi kaikki tarvittavat asiakirjat:

  • kopio STCW-pätevyyskirjasta tai lisäpätevyystodistuksesta ja mahdollisista lisäsivuista
  • kopio passin henkilötietosivusta
  • kopio Suomen merenkulkulainsäädännön kokeen suorittamisesta annetusta todistuksesta, jos haetaan merikapteenin, yliperämiehen, lähiliikenteen päällikön, ylikonemestarin, konemestarin, alle 3 000 kW:n aluksen konepäällikön tai alle 3 000 kW:n aluksen konemestarin kelpoisuustodistusta
  • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
  • yksi alkuperäinen passivalokuva postitse (valokuvan tulee täyttää Suomen poliisin passikuvien laatuvaatimukset (Ulkoinen linkki)). Kirjoitathan alkuperäisen passivalokuvasi taakse nimesi ja syntymäaikasi.
3

Hakemuksen käsittely

Hakemuksesi siirtyy käsittelyjonoon. Mikäli maksat pikakäsittelymaksun (200 euroa), hakemus pyritään käsittelemään Traficomissa 1-2 työpäivän sisällä.

Käsittelyaika on normaalisti noin 1-2 viikkoa.

Mikäli hakemuksessasi on täydennettävää, sinulle lähetetään selvityspyyntö. Toimita puuttuvat selvitykset määräaikaan mennessä.

4

Päätös

Jos pätevyys voidaan myöntää sinulle, saat kelpoisuustodistuksen postitse kotiisi noin 1–2 viikon kuluessa päätöksestä.

Jos et toimita puuttuvia lisäselvityksiä tai pätevyyden myöntämisen ehdot eivät täyty, sinulle tehdään kielteinen päätös. Kielteinen päätös maksaa saman verran kuin myönteinen päätös.

Kelpoisuustodistus maksaa 150 euroa. Kelpoisuustodistuksen uusinta maksaa 110 euroa.

Kiireellisissä tapauksissa Traficom voi antaa hakijalle maksullisen todistuksen hakemuksen vastaanottamisesta (CRA, certificate of received application, 50 euroa). Mikäli CRA tarvitaan pikaisesti, maksaa se 250 euroa. CRA-todistuksella hakija voi toimia, kunnes kelpoisuustodistus on myönnetty – kuitenkin enintään kolme kuukautta. Jos kelpoisuustodistuspäätös on kielteinen, oikeus työskentelyyn päättyy seuraavassa satamassa.