Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Merenkulku

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom haluaa selvittää sidosryhmien mielipiteitä koskien CEF Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) Liikenne -sidosryhmäyhteistyön vaikuttavuutta ja kehitt...
Suomi ja Ruotsi perustivat yhteisen talvimerenkulun tutkimuslautakunnan (Styrelsen för vintersjöfartsforskning, Winter Navigation Research Board, WNRB) 50 vuotta sitten ratkoakseen yhteisiä talvisi...
Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n yleiskokous kokoontuu 27.11.–6.12. Lontoossa. Suomi on ehdolla IMO:n neuvostoon. Yleiskokous äänestää tulevan neuvoston kokoonpanosta 1.12.
Perämerellä on käynnistymässä talvikautena 2023–2024 uusi karttamerkintöjen toimintamallikokeilu. Toimintamallin tavoitteena on tarkentaa talvikauden ajaksi poistettavien turvalaitteiden karttamerk...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2021 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso