Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuljettajan lupakirja on osoitus siitä, että henkilöllä on kuljettamiseen tarvittava yleinen pätevyys. Lupakirja vahvistaa, että henkilö täyttää terveydentilaltaan ja psykologisilta ominaisuuksiltaan lain vähimmäisvaatimukset ja on soveltuva kuljettajaksi. Kuljettajan on aina pidettävä lupakirjaa mukanaan liikennöidessään.

Kuljettajan lupakirjan hakeminen

Lupahakemus voi koskea ensimmäisen lupakirjan, lupakirjan uusinnan, lupakirjan muutoksen tai lupakirjan kaksoiskappaleen hakemista. 

Hae kuljettajan lupakirjaa

4

Hae lupakirjaa

Lupakirjaa haetaan numeroidulla paperisella hakemuslomakkeella (ei lomakekopiolla). Hakemuslomakkeita voi tilata lomakkeella RU5412. (Ulkoinen linkki)

Lupakirjaa voi hakea hakija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Lupakirjan saamiseksi hakijan tulee toimittaa kirjallinen hakemus (lomakkeet RU5400sr ja RU5441sr) Traficomiin.

Hakemuksen liitteenä toimitettavat tiedot ja selvitykset riippuvat hakemuksen tyypistä:

 Ensimmäinen hakemusLupakirjan uusintaLupakirjan muutos/päivitysLupakirjan kaksoiskappale
Todistus vähintään 2. asteen koulutuksestax   
Todistus lupakirjakoulutuksestax   
Todistus lupakirjanäytöstäx   
Rautatielääkärin lausuntox   
Rautatiepsykologin lausuntox   
Kopio henkilötodistuksesta tai ajokortistaxxxx
Hakemuslomakkeelle passikuvaxxxx
Hakemuslomakkeelle nimikirjoitusnäytexxxx

 

5

Lupahakemuksen käsittely

Traficom käsittelee hakemuksen yhden kuukauden kuluessa siitä, kun virastoon on toimitettu kaikki yllä luetellut asiakirjat. Otathan huomioon, että hakemuksen käsittely etenee sujuvasti, kun siinä ovat kaikki tarvittavat liitteet mukana.

6

Lupapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto

Traficom lähettää myönteisestä lupapäätöksestä tiedon hakijalle ja hakijan ilmoittamalle muulle taholle sähköpostitse. Varsinaista päätöstä ei toimiteta, ellei hakija erikseen tätä pyydä. 

Kielteinen päätös toimitetaan hakijalle postitse. Kielteisen päätöksen liitteenä on ohjeet mahdolliseen muutoksenhakuun.

Kuljettajan lupakirja (muovikortti) toimitetaan postitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen noin 2-3 viikon kuluessa luvan myöntämisestä.