Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenne

Turun Tunnin Juna Oy on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelma: Salo-Hajala. Kuulutuksen nähtävilläoloaikaa on jatkettu 17.10.2023 saakka.
Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astuu voimaan 1.9.2023. Tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) vastuita ja edistää kuljetusturvallisuutta sekä tehostaa va...
Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut yhdessä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa laaditun koronalainsäädännön jälkiarvioinnin. Raportissa tarkastellaan liikenne- ja viestintäministeriön...
Koronapandemian vaikutukset näkyivät suomalaisten päivittäisessä liikkumisessa vuonna 2021 henkilöautoilun suosion kasvuna ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien laskuna. Syksyllä 2022 suomalaisten...

Rautatiemarkkinoille.fi

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla.
Juna asemalla