Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja raideliikenteen häiriöiden ilmoittamista koskevan määräyksen luonnoksesta.
Raideliikenteen säädösseurannan luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut keskeiset raideliikennettä koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja Euroop...

Määräys: Yksityisraiteiden hallinta

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut yksityisraiteiden hallintaa koskevan määräyksen TRAFICOM/542355/03.04.02.00/2023. Määräys on tullut voimaan 21.5.2024.
Kolme neljäsosaa suomalaisista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti. Tyytyväisyys on säilynyt lähes ennallaan suurilla ja keskisuurilla kaupunk...

Rautatiemarkkinoille.fi

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla.
Juna asemalla