Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae sähköauton hankintatukea 1.1.2022 alkaen

Täyssähköauton hankintatuen hakuaika on päättynyt 31.12.2022.

Toimi näin

1

Tutustu tuen edellytyksiin

Tuki voidaan myöntää, jos alla olevat edellytykset täyttyvät:

 • Auto on täyssähköinen henkilöauto
 • Auton kokonaishinta on enintään 50 000 euroa
  • Kokonaishinnalla tarkoitetaan auton lopullista kauppasopimuksessa olevaa yksilöityä hintaa. Hankittavan auton hinnan enimmäismäärä sisältää hankittavan auton arvonlisäveron ja mahdollisen autoveron sekä muut mahdolliset auton hankintaan liittyvät verot.
 • Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu sähköauto on uusi ja ensirekisteröimätön.
 • Auton on voinut hankkia ajalla 1.1.2022-31.12.2022 ja tuki on pitänyt hakea viimeistään 31.12.2022.
 • Ostaja tai vuokraaja on yksityishenkilö.
 • Hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen.
 • Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu auto tulee hakijan omaan käyttöön.
 • Hakija sitoutuu pitämään hankintatuen kohteena olevan auton omistuksessaan tai hallinnassaan liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään 1 vuoden ajan auton ensirekisteröinnistä.
 • Pitkäaikaisvuokrattava auto sitoudutaan vuokraamaan ja pitämään omistuksessa tai hallinnassa liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä  vähintään kolmeksi vuodeksi. 

Muut edellytykset

 • Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana yhden täyssähköauton hankintaa varten.
 • Hankintatuki voidaan myöntää samaa henkilöautoa varten ainoastaan kerran. 
 • Valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen tarkoitus ja tavoitteet täyttyvät myös valtionavustuslain mukaisesti.
 • Ukrainan sodan vuoksi luonnollisille henkilöille on asetettu pakotteita. Tällaisille henkilöille on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Hankintatukea- tai muuntotukea ei myönnetä pakotelistalla oleville hakijoille tai oikeushenkilöille, joiden tosiasiallinen omistaja on pakotteiden piirissä. Lisätietoa pakotteista muun muassa ulkoministeriön verkkosivuilta: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Ulkoinen linkki)
2

Osta auto

Täyssähköauton hankintatuen hakuaika on päättynyt 31.12.2022.

 

3

Hae tukea Traficomilta

Täyssähköauton hankintatuen hakuaika on päättynyt 31.12.2022. 

Traficom varaa budjetista hakemasi tuen määrärahan, jos edellytykset täyttyvät. Traficom voi aina pyytää lisäselvitystä tuen myöntämiseen liittyvien seikkojen tarkistamiseksi.

4

Tuen myöntäminen ja maksaminen

Hankintatuen myöntämisestä voidaan tehdä päätös vasta ajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen, kun hakemuksen kohteena oleva ajoneuvo ensirekisteröidään tuen saajan nimiin liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin. Jos hankintatuki myönnetään, tuki maksetaan hankintatukipäätöksen mukaisesti.

Tieto ensirekisteröinnistä tulee automaattisesti liikenneasioiden rekisteristä, hakijan ei tarvitse ilmoittaa Traficomille auton ensirekisteröinnistä. Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin ensirekisteröivän sähköauton osalta hakijan on ilmoitettava ensirekisteröinnistä Traficomille.

Miten toimia, jos hakemuksessa ilmoitettu arvioitu ensirekistöintipäivämäärä viivästyy?

Ilmoita Traficomille ajoneuvon ensirekisteröinnin viivästymisestä viimeistään kahden kuukauden kuluttua arvioidusta ensirekisteröintipäivästä. Saat ohjeet hakemuksen jälkeen tulleesta sähköpostikuittausviestistä.

Jos ensirekisteröinnin viivästymisestä ei ilmoiteta, lähtökohtaisesti Traficom tekee hylkäävän päätöksen ja määrärahavaraus vapautetaan. 

Asiakaspalvelu

Traficomin neuvonta, p. 029 534 5100 (arkisin klo 8–16.15).