Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilma-aluksen miehistöön kuuluva voi osoittaa oikeutensa matkustaa maasta ja saapua maahan säännönmukaiseen tehtäväänsä kuuluvan lennon yhteydessä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liitteessä 9 tarkoitetulla Suomen viranomaisen antamalla miehistökortilla.

Miehistökortti (CMC-kortti) myönnetään lentoyhtiöiden palveluksessa olevalle ohjaamo- ja matkustamohenkilökunnalle helpottamaan liikkumista ICAO:n jäsenvaltioiden lentokentillä. Kortti ei ole pakollinen. Miehistökortin käyttö on sidottu määrättyyn lentoyhtiöön. Suomessa lentoyhtiö tekee tarvittavan hakemuksen ja toimittaa sen mahdollisine liitteineen Traficomiin. Kortti on voimassa 5 vuotta ja siitä laskutetaan maksuasetuksen mukainen hinta. Miehistökortti toimitetaan liikenneluvan haltijalle. Liikenneluvan haltijan on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle miehistökortin haltijan työsuhteen päättymisestä. Huomaathan, että vanhanmallinen pahvinen miehistökortti ei täytä ICAO Annex 9 vaatimuksia ja voi johtaa hankaluuksiin rajatarkastuksissa.

Ulkomaalaislaki 44§

Ilma-aluksen henkilökuntaan kuuluvalla on säännönmukaiseen tehtäväänsä kuuluvan lennon yhteydessä oikeus tulla maahan ja lähteä maasta ilman matkustusasiakirjaa ja viisumia, jos hänellä on kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liitteessä 9 tarkoitettu kotimaansa ilmailuviranomaisen antama valokuvalla varustettu henkilötodistus. Ilma-aluksen henkilökuntaan kuuluvan on poistuttava maasta seuraavalla tehtäväänsä kuuluvalla säännönmukaisella lennolla.

Miehistökortin myöntäminen tai myöntämättä jättäminen on viranomaispäätös, johon voit hakea oikaisua ohjeen mukaisesti .

Miehistökortti tilataan tilauslomakkeella, joka tulee täyttää kaikkien tilausten yhteydessä hakijakohtaisesti. Lomakkeita voi tilata Traficomista:

lupakirjat(at)traficom.fi

ILMAILUN LUPAKIRJOIHIN LIITTYVÄT YHTEYSTIEDOT