Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen turvallisuuden tilakuvan ylläpitämiseksi rautatieliikenteen ja kaupunkiraideliikenteen toimijoiden tulee ilmoittaa poikkeavista tapahtumista, joissa he ovat olleet osallisina, Traficomiin.

Ketä ilmoitusvelvoite koskee?

Rautatieliikenteessä ilmoitusvelvollisuus koskee:

 • rautatieliikenteen harjoittajia
 • rataverkon haltijoita

Kaupunkiraideliikenteessä ilmoitusvelvollisuus koskee:

 • kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltijoita
 • kaupunkiraideliikenteen liikenteenohjausta

Millaisista tapahtumista tulee ilmoittaa?

Rautatieliikenteessä ilmoitusvelvollisuus koskee onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

 • Onnettomuuksilla tarkoitetaan ei-toivottua tai tahatonta äkillistä tapahtumaa tai tällaisten tapahtumien ketjua, jolla on haitallisia seurauksia.
 • Vaaratilanteilla tarkoitetaan tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus, mutta joka vaarantaa raideliikenteen turvallisuuden.

Kaupunkiraideliikenteessä ilmoitusvelvollisuus koskee vakavia onnettomuuksia ja muita kuin yleiseltä merkitykseltään vähäisiä onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Ilmoitusvelvoitteen osalta nyrkkisääntönä on hyvä pitää ajatusta, "jos on epäselvää, edellyttääkö tapaus ilmoituksen tekemistä, kannattaa ilmoitus tehdä".

Mitä pitää ilmoittaa ja miten ilmoituksen voi tehdä?

Tapahtumasta tulee ilmoittaa Traficomille aina vähintään seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus ilmoitettavasta tapahtumasta
 • tapahtuman ajankohta ja paikka
 • tapahtumatyyppi tapahtumaan osalliset
 • tapahtuman arvioitu syy
 • tapahtuman aiheuttamat vahingot ja seuraukset
 • tapahtuman yhteyshenkilö

Ilmoitus tulee ensisijaisesti tehdä Traficomin määräyksessä (Ulkoinen linkki) viitatulla sähköisellä lomakkeella (Ulkoinen linkki).

Jos tämä ei ole mahdollista ilmoituksen voi laatia vapaamuotoisesti ja lähettää osoitteella: rautatieturvallisuus@traficom.fi . Halutessanne voitte käyttää turvasähköpostia ilmoituksen lähettämiseksi, tarkempia ohjeita salatun viestin lähettämiseen löytyy täältä (Ulkoinen linkki).

Milloin ilmoitus tulee tehdä?

Ilmoitus tulee tehdä viimeistään viiden päivän kuluttua tapahtumasta.

Jos kaikkia tietoja ei ole viiden päivän kuluessa saatavilla, ilmoitetaan saatavilla olevat tiedot ja täydennetään puuttuvat tiedot välittömästi, kun niihin liittyvät selvitykset on valmistuneet.

Mihin ilmoitettuja tietoja käytetään?

Ilmoitettuja tietoja käytetään raideliikenteen turvallisuuden tilakuvan ylläpitämiseen ja Traficomin toiminnan riskiperusteiseen ohjaamiseen. Ilmoitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne ovat lain nojalla salassa pidettäviä.

Traficom ei käytä sille ilmoitettuja tietoja oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos kyse on suunnittelemattomasta tai tahattomasta rikkomuksesta.

Mistä saa lisätietoja aiheesta?

Seuraavat säädökset ja ohjeet käsittelevät turvallisuuspoikkeamista ilmoittamista:

Lisäksi lisätietoja voi kysyä suoraan Traficomin asiantuntijoilta etunimi.sukunimi@traficom.fi):

 • Auli Moll - Poikkeamatiedon ilmoittamiseen ja rekisteröimiseen liittyvät asiat
 • Anne Silla - Poikkeamatiedon hyödyntämiseen ja analysointiin liittyvät asiat