Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksinkuljettajan ajoluvan uudistaminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon päättyessä tulee hakea luvan uudistamista. Parhaillaan käsitellään taksinkuljettajan ajolupahakemuksia, jotka ovat tulleet vireille 16.5.2024. Jonossa on tällä hetkellä  n. 70 hakemusta. (käsittelyajat päivitetään maanantaisin).

Taksinkuljettajan ajolupa voidaan uudistaa, jos

 • et ole ajokiellossa
 • täytät ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset ja 
 • sinulla ei ole luvan myöntämisen estäviä rikos- ja sakkorekisterimerkintöjä.

Sinulle ei voida myöntää taksinkuljettajan ajolupaa, jos et täytä yllä mainittuja edellytyksiä tai olet syyllistynyt viimeisen viiden vuoden aikana rikosrekisteristä ilmeneviin tai viimeisen kolmen vuoden aikana sakkorekisteristeristä ilmeneviin seuraaviin tekoihin:

 1. törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus tai kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.
 2. sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko, seksuaalirikos, henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, vapauteen kohdistuva rikos, omaisuusrikos, ryöstö, kätkemis- tai rahanpesurikos tai huumausainerikos ja olet saanut siitä ehdollisen tai ehdottoman vankeustuomion.
 3. olet saanut sakkotuomion edellä kohdassa 2 listattujen rikosten vuoksi, ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.
 4. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen ja teko on merkitty rikosrekisteriin.
 5. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen, se on merkitty sakkorekisteriin ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.

Lue tarkemmin Laki liikenteen palveluista  (Ulkoinen linkki)(320/2017).

Taksinkuljettajan ajolupa uudistetaan Ajovarman palvelupisteessä

Liitä hakemukseen

 • lääkärinlausunto, jos olet täyttänyt 45 vuotta tai täytät 45 vuotta uudistettavan (nykyisen) luvan voimassaoloaikana tai
 • laajennettu lääkärinlausunto, jos olet täyttänyt 68 vuotta tai täytät 68 vuotta uudistettavan (nykyisen) luvan voimassaoloaikana.

HUOM! Lääkärinlausuntoa ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos olet nykyisen luvan päättyessä alle 45-vuotias tai olet uudistamista edeltävän viiden vuoden sisällä toimittanut ryhmän 2 ajo-oikeuden haltijoilta edellytettävän ikään perustuvan lääkärinlausunnon poliisille, korottanut ajo-oikeusluokkiasi ryhmään 2, uudistanut ryhmän 2 ajo-oikeuden tai saanut liikenneopettajaluvan ja näiden hakemusten yhteydessä esittänyt lääkärinlausunnon

 • Ota mukaasi muussa EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti, jos sinulla ei ole suomalaista ajo-oikeutta.
 • Voit toimittaa halutessasi uuden valokuvan. Käytettävissä on ajokorttirekisterin aiemmat kuvat sekä voimassa olevan passin tai henkilökortin kuva.

Päätös taksinkuljettajan ajoluvasta tehdään Traficomissa. Jos ajolupa voidaan myöntää, saat sen postissa kotiin noin kolmen viikon kuluessa.

Luvan voimassaolo

Uudistettu taksinkuljettajan ajolupa on voimassa 5 vuotta tai 2 vuotta nykyisen, voimassa olevan luvan päättymispäivästä, jos uudistamishakemus jätetään korkeintaan 6 kuukautta ennen luvan päättymistä. 

Jos et enää täytä luvan terveysvaatimuksia tai syyllistyt luvan voimassaoloaikana johonkin ajoluvan myöntämisen estävään rikokseen, poliisi voi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi.

Ajovarman yhteystiedot

Varaa aika hakemuksen jättämistä varten: Ajovarman asiakaspalvelu (Ulkoinen linkki)