Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tieliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta on pyydetty tarkennusta esteettömien ajoneuvojen pyörätuolipaikan lattian kaltevuuden osoittamiseen ja mittaamiseen. Lattian kaltevuutta ei saa määritellä...
EU jatkaa Ukrainan ja Moldovan tukemista Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, ja kahdenvälisten sekä kauttakulkukuljetusten liberalisointi jatkuu 31.12.2025 saakka.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvorekisterin asiakasorganisaatio on ilmoittanut palveluunsa kohdistuneesta väärinkäytöstä. Väärinkäytön johdosta ajoneuvojen omistajien ja haltijoiden...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi vuosina 2018-2022 valtionavustusta bensiinikäyttöisen henkilöauton muuntamiseksi kaasulla tai korkeaseosetanolilla toimivaksi. Muuntotukea myönnettiin ...

Puhtaiden ajoneuvohankintojen valvonta

Julkisten hankintayksiköiden on ajoneuvohankinnoissaan otettava huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Tämä koskee myös kuljetuspalveluhankintoja, joista tietty osuus on tehtävä ympäristöystävällisillä ja energiatehokkailla ajoneuvoilla. Vaatimuksen taustalla on laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Traficom valvoo lain noudattamista.

Tarjoamme tietoa kunnille

Myönnämme valtiontukea laajakaistarakentamiseen, kestävään liikkumiseen ja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen. Lisäksi toteutamme valvontaa muun muassa puhtaisiin ajoneuvohankintoihin liittyen. Edistämme lisäksi aktiivisesti kuntien kyberturvallisuutta ja toimintavarmuutta sekä yhteisrakentamista.

#Taksi2021

Taksisääntelyn korjaussarjassa tehdyt lakimuutokset tulivat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulivat voimaan 1.9.2021. #Taksi2021-sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa taksilainsäädännön uudistuksesta. Sivuston sisältöä täydennetään aktiivisesti.

Uusi tieliikennelaki 1.6.2020

Tieliikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että voimme luottaa siihen, että kaikki tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä. Uusi tieliikennelaki tuli voimaa 1.6.2020.
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Muista liikkumispalveluista kerättävät tiedot

Muilla liikkumispalveluilla tarkoitetaan kaupallisia pysäköintipalveluita, yhteiskäyttöautoja, sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä. Tälle sivulle on koottu tietoja vuosittain toteutettavasta tiedonkeruusta.