Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tieliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta ajoneuvon nastarenkaiden tekniset vaatimukset ja tyyppihyväksyntä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan ja varusteen tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontamenettelyt.
Norja on noussut 2010-luvun kuluessa kärkimaaksi, kun tarkastellaan tieliikenteessä kuolleiden määrää suhteessa asukaslukuun. Suomessa taas turvallisuuskehitys on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaist...
Valtio tukee kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita parantavia infrahankkeita vuonna 2023 noin 3,5–9 miljoonalla eurolla. Valtionavustusta myönnetään kuntien katuverkolle tai muihin kunnan maalle s...

Puhtaiden ajoneuvohankintojen valvonta

Julkisten hankintayksiköiden on ajoneuvohankinnoissaan otettava huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Tämä koskee myös kuljetuspalveluhankintoja, joista tietty osuus on tehtävä ympäristöystävällisillä ja energiatehokkailla ajoneuvoilla. Vaatimuksen taustalla on laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Traficom valvoo lain noudattamista.

#Taksi2021

Taksisääntelyn korjaussarjassa tehdyt lakimuutokset tulivat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulivat voimaan 1.9.2021. #Taksi2021-sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa taksilainsäädännön uudistuksesta. Sivuston sisältöä täydennetään aktiivisesti.

Uusi tieliikennelaki 1.6.2020

Tieliikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että voimme luottaa siihen, että kaikki tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä. Uusi tieliikennelaki tuli voimaa 1.6.2020.
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Muista liikkumispalveluista kerättävät tiedot

Muilla liikkumispalveluilla tarkoitetaan kaupallisia pysäköintipalveluita, yhteiskäyttöautoja, sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä. Tälle sivulle on koottu tietoja vuosittain toteutettavasta tiedonkeruusta.