Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Teletoiminnan harjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä sähköinen teletoimintailmoitus. Palvelussa voit myös ilmoittaa aikaisemmassa ilmoituksessa annettuihin tietoihin vaikuttavista toiminnan muutoksista ja teletoiminnan lopettamisesta. Teletoiminnan harjoittamisesta peritään vuotuinen valvontamaksu.

Käytä tätä palvelua, jos

1

Olet aloittamassa viestintä- tai verkkopalvelujen tarjontaa

  • Viestintäpalveluja ovat palvelut, jotka muodostuvat viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelut joukkoviestinverkoissa
  • Verkkopalvelut ovat palveluja, joissa yritys tarjoaa hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun
2

Jokin aikaisemmin ilmoittamistasi tiedoista on muuttunut. Muutosilmoitus tulee tehdä esimerkiksi:

  • Teletoimintaa harjoittavan yrityksen / yhdistyksen / elinkeinonharjoittajan yhteystietojen muutoksista
  • Ilmoitetun yhteyshenkilön vaihtumisesta tai yhteystietojen muutoksesta
  • Asiakkaille tarjottujen verkko- tai viestintäpalvelujen muutoksista
3

Lopetat aikaisemmin ilmoittamasi viestintä- tai verkkopalvelujen tarjonnan

Ohjeita ilmoituksen tekijälle

Mitä toimintaa ilmoitusvelvollisuus koskee?

Teletoimintailmoitus on tehtävä yleisen teletoiminnan harjoittamisesta, eli verkko- tai viestintäpalvelun tarjonnasta ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.

Viestintäpalveluja ovat kaikki sellaiset palvelut, jotka muodostuvat viestien siirtämisestä viestintäverkossa. Lisäksi viestintäpalveluiksi katsotaan siirto- ja lähetyspalvelut joukko- ja viestintäverkoissa.

Verkkopalveluja ovat palvelut, joissa yritys tarjoaa hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun.

Teletoimintailmoitus tulee tehdä esimerkiksi seuraavasta toiminnasta:

  • Internetyhteyksien tai puhelinpalvelujen tarjonta
  • Viestintäverkkojen ylläpito ja tarjonta viestintäpalvelujen tuottamista varten
  • Televisio- ja radioverkkojen ylläpito ja tarjonta
  • Lähetystoiminta televisio- ja radioverkoissa
  • Satelliittivälitteinen televisiotoiminta, jos varsinainen lähetystoiminta tapahtuu Suomesta käsin

Mitä toimijoita ilmoitusvelvollisuus koskee?

Ilmoitusvelvollisuus koskee yleisen teletoiminnan harjoittajia. Ilmoitusvelvollisia ovat näin ollen muutkin viestintä- ja verkkopalvelujen tarjoajat kuin liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Ilmoituslomakkeen kenttää "yrityksen nimi" voidaan täyttää esimerkiksi elinkeinonharjoittajan, yhdistyksen tai oppilaitoksen tiedot.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske toimijaa, joka tarjoaa ainoastaan henkilöiden välistä numeroista riippumatonta viestintäpalvelua. Numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja ovat esimerkiksi internetin kautta käytettävät pikaviestinpalvelut sekä sähköpostipalvelut.

Miten teletoimintailmoituksen käsittely etenee?

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa ilmoituksen tekijälle vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta viikon kuluessa.

Liikenne- ja viestintävirasto välittää vastaanottamansa teletoimintailmoitukset Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle.

Löydät lisätietoa teletoiminnan harjoittajan oikeuksista ja velvollisuuksista täältä (Ulkoinen linkki).

Sähköinen asiointi

Ilmainen