Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Terveyspoikkeuslupahakemus meripalvelun aloittamiseksi tai jatkamiseksi

Jos merimieslääkäri ei ole pitänyt sinua terveytesi osalta soveltuvana hakemaasi aluspalvelukseen, voit hakea Traficomilta poikkeuslupaa.

Terveyspoikkeusluvan hakeminen

1

Tee hakemus hakemuslomakkeella

Hakemuslomakkeen avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman, joka on saatavissa maksuttomasti osoitteesta www.adobe.com/fi . Tallenna lomake omalle tietokoneelle ennen sen täyttämistä ja allekirjoita täytetty lomake.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • Merimieslääkärintodistus (alle 3kk vanha, kaikki 3 sivua)
  • Poikkeuslupaa edellyttävää sairautta koskevat sairauskertomukset, mahdollinen hoitavan lääkärin lausunto ja mahdollinen työnantajan lausunto

Toimitettavat liitteet suositellaan toimitettavaksi PDF-tiedostoina ja jos mahdollista yhtenä tiedostona. Liitteiden tulee olla laadultaan selkeästi luettavissa.
Lähetä hakemus liitteineen kirjaamoon: kirjaamo@traficom.fi (turvasähköpostin käyttöä suositellaan) Ohje salatun viestin lähettämiseen
tai postitse: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), PL 320, 00059 TRAFICOM

2

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen saavuttua Traficomiin se siirtyy asianhallintajärjestelmään käsiteltäväksi. Tämän jälkeen pyydämme laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain (1171/2010) mukaisesti lausuntoa Työterveyslaitokselta. Lausunnon saatuamme ratkaisemme poikkeuslupa-asian.

Hakemukset käsittelemme saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen käsittelyajan kokonaiskesto on arviolta noin kaksi kuukautta.

Sinulla on mahdollisuus pyytää asiallesi nopeutettua käsittelyä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, joko postitse tai sähköpostitse kirjaamoon. Pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Kun työtilanne sallii, asiasi otetaan käsittelyyn aina ensi tilassa. Hakemuksen nopeutetusta käsittelystä veloitetaan maksuasetuksen mukainen lisämaksu lupapäätösmaksun lisäksi. Huomioitavaa on, että myös kielteisissä päätöksissä peritään vastaavat maksut ja että pyynnöt nopeasta käsittelystä sitovat ainoastaan Traficomia.

Mikäli hakemuksessasi on täydennettävää tai Työterveyslaitos edellyttää lisäselvityksiä ennen lausuntonsa antamista Traficomille, sinulle lähetetään selvityspyyntö. Toimita pyydetyt selvitykset määräaikaan mennessä tai pyydä tarvittaessa lisäaikaa ennen määräajan päättymistä. Jos olet pyytänyt nopeutettua käsittelyä, lisämaksu peritään, vaikka asiasi vaatisi lisäselvityksiä ennen päätöksen tekemistä.

Terveyspoikkeuslupapäätös 120€

Nopeutettu käsittely 600€

3

Päätös

Palvelumme nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi lähetämme päätöksen turvasähköpostilla, jos olet antanut siihen hakemuksessa suostumuksesi. Tällöin päätöstä ei postiteta paperisena, ellet ole sitä erikseen pyytänyt.

Jos et toimita puuttuvia lisäselvityksiä tai terveyspoikkeusluvan myöntämisen ehdot eivät täyty, sinulle tehdään kielteinen päätös.

Tiedustelut

Sähköposti

liikennelaaketiede (at) traficom.fi