Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Voit hakea Traficomilta lupakirjaa tai kelpoisuustodistusta, vaikka et ole Suomen kansalainen. Tarkastamme hakemuksen yhteydessä, ettei hakijalla ole samanaikaisia hakemuksia tai myönnettyjä lupakirjoja useammassa EASA-jäsenvaltiossa ja ettei hakijalle aiemmin myönnettyä lupakirjaa ole peruttu jossain jäsenvaltiossa. Lentäjän kaikki lupakirjat tulee olla saman EASA-jäsenvaltion viranomaisen myöntämät.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edellyttää hakijalta suomalaisen henkilötunnuksen hankkimista Digi- ja väestötietovirastosta (Ulkoinen linkki). Henkilötunnusta käytetään henkilöiden yksilöintiin eri viranomaisten rekistereissä ja tietojärjestelmissä sekä näiden välisessä tietoliikenteessä. Suomalaisen henkilötunnuksen puuttuessa tunnistautuminen tulee tehdä viimeistään ensimmäistä lupakirjaa noutaessa Traficomin toimipisteestä. Hakijalla tulee olla henkilötunnus hakemusta lähettäessä.

Viralliset asiointikielet Suomessa ovat kielilain mukaan suomi ja ruotsi. Näiden lisäksi viranomainen voi antaa tarvittaessa palvelua myös englanniksi.

Ilmailun henkilöluvat, näihin liittyvät teoriakokeet, asiointimaan vaihto Suomesta toiseen jäsenmaahan, lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja sen siirto sekä myös kielteiset päätökset ovat maksullisia. Voit tarkistaa voimassaolevat hinnat liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamasta maksuasetuksesta . Kaikki maksut laskutetaan jälkikäteen paperilaskulla. Voit myös halutessasi tilata e-laskun verkkopankkiin ohjeen mukaisesti .

Asiointimaan vaihto toisesta EASA-jäsenvaltiosta Suomeen

Voit hakea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta suomalaista lentäjän lupakirjaa, huoltohenkilöstön Part-66 lupakirjaa tai lennonjohtajan lupakirjan toisen EASA-jäsenvaltion myöntämän lupakirjan pohjalta eli vaihtaa asiointimaa lähtömaasta Suomeen.

Lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus ovat aina hallinnollisesti saman jäsenvaltion viranomaisen myöntämiä eli molemmat tulee aina vaihtaa asiointimaan vaihtuessa.

Näin haet asiointimaan vaihtoa toisesta EASA-maasta Suomeen

1

Lähetä hakemuslomake Traficomille

Aloita asiointimaan vaihtoprosessi lähettämällä kyseistä lupakirjaa koskeva hakemus Liikenne- ja viestintävirastoon. Merkitse hakemuksen lisätietokenttään "Asiointimaan vaihto ja  lähtömaasi".

Liitä hakemukseen kopiot nykyisistä lupakirjoistasi mahdollisineen liitteineen, mahdollisesta lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta ja passikopio.

Jos sinulla ei vielä ole lupakirjaa, mutta olet hakemassa sitä Traficomilta, tulee mahdollinen toisessa EASA-jäsenvaltiossa myönnetty lääketieteellinen kelpoisuustodistus siirtää. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä liikennelaaketiede (at) traficom.fi.

Part-66 lupakirjat tunnustetaan kaikissa EASA-jäsenmaissa eikä niitä tämän vuoksi ole tarpeen vaihtaa Suomeen täällä työskentelyn vuoksi. Lupakirjan vaihto Suomeen voi kuitenkin tulla tarpeen työuran kehityksen vuoksi.

Lennonjohtajan lupakirja voidaan siirtää toisesta EASA jäsenmaasta Suomeen ainoastaan siinä tapauksessa, jos sinulla on tarkoitus käyttää oikeuksiaan Suomessa työskentelyä varten. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee osoittaa saavansa yksikkökoulutuksen hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Kolmannen valtion antamaa koulutusta tai lennonjohtajan lupakirjaa ei yksittäinen EASA-jäsenvaltio, kuten Suomi, voi tunnustaa.

2

Lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tietojen varmistus lähtömaan viranomaiselta

Kun hakemus on otettu käsittelyyn, Traficom varmistaa sekä lupakirjan että mahdollisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tiedot lähtömaan viranomaiselta. Tämä vaihe kestää tyypillisesti useamman viikon, riippuen lähtömaan viranomaisen käsittelyajoista.

Hakemuksen käsittelijä ilmoittaa sinulle, kun vahvistuspyyntö on lähetetty lähtömaan viranomaiselle.

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen siirtoa varten sinun tulee valtuuttaa Traficom pyytämään kelpoisuustodistuksen tiedot lähtömaan viranomaiselta. Liikennelääketieteen yksikkö lähettää sinulle tätä varten sähköpostitse lomakkeen siirtoa varten.

3

Nykyisen lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen luovutus Traficomille

Mikäli lähtömaan viranomainen vahvistaa lupakirjan ja mahdollisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tiedot eikä puutteita ole, pyydämme sinua toimittamaan nykyisen lupakirjan ja mahdollisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen Traficomille joko postitse tai tuomalla sen toimipaikkaamme.

Tämä sen vuoksi, ettei henkilöllä saa missään vaiheessa olla useampaa EASA-lupakirjaa. Ethän toimita lupakirjaasi tai lääketieteellistä kelpoisuustodistusta ennen, kun saat käsittelijältä pyynnön! Asiakirjan lähetys on aina lähettäjän vastuulla.

4

Suomalaisen EASA-lupakirjan myöntäminen

Lähtömaan lupakirjan ja mahdollisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen toimittamisen jälkeen voimme myöntää suomalaisen lupakirjan ja mahdollisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen sinulle.

Näin haet asiointimaan vaihtoa Suomesta toiseen EASA-maahan

1

Ilmoita lupakirjan vastaanottajamaan viranomaiselle halustasi vaihtaa asiointimaata Suomesta kyseiseen jäsenvaltioon

Asiointimaan vaihto Suomesta toiseen EASA-maahan on maksullista. Maksu lupakirja- ja ilmailulääketieteellisten tietojen siirtämisestä toiseen EASA-jäsenvaltioon määräytyy maksuasetuksen mukaisesti. Lisäksi vastaanottajamaa saattaa periä muita maksuja.

2

Vastaanottajamaan viranomainen pyytää Traficomia vahvistamaan hakijan lupakirjatiedot ja toimittamaan ilmailulääketieteelliset tiedot tarvittavine liitetiedostoineen

Ilmailulääketieteellisten tietojen siirtoa varten tarvitaan hakijalta allekirjoitettu suostumus, joka tavallisesti toimitetaan lupakirjan vastaanottajamaalle. Traficom käsittelee lupakirja- ja ilmailulääketieteellisten tietojen vahvistamispyyntöjä saapumisjärjestyksessä.

3

Vastaanottajamaa myöntää lupakirjan hakijalle

Hakijan tulee lupakirjan myöntämisen yhteydessä palauttaa Traficomin myöntämä lupakirja ja mahdollinen lääketieteellinen kelpoisuustodistus vastaanottajamaan viranomaiselle.

Cabin Crew

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus on haettava siitä EASA jäsenmaasta, jonka viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa Cabin Crew-koulutus on käyty. Jäsenmaan vaihto ei ole mahdollista eikä tarpeellista.

No incident report

Jotkut lentoyhtiöt haluavat lentotöitä hakevilta "No incident report" -dokumentin. Voit hakea kyseistä dokumenttia yhteydenottolomakkeen kautta. Valitse yhteydenottoni koskee -valikosta "Lentäjän lupakirjaa" ja kirjoita aiheeksi "No incident report".

Päivitetty