Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Henkilöliikenteen kansainväliset kuljetusluvat ja kuljetuskirjat

Traficom myöntää henkilöliikenteen kansainväliset kuljetusluvat.

Henkilöliikenteen luvat ja kuljetuskirjat

Traficom myöntää kansainvälisen reittiliikenneluvan Suomen ja EU:n ja ETA:n ulkopuolisen valtion välillä harjoitettavaa säännöllistä henkilöliikennettä varten (esim. Suomi–Venäjä) sekä EU-reittiliikenneluvan EU:n ja ETA:n alueella harjoitettavaa säännöllistä henkilöliikennettä varten.

Jos harjoitat EU:n alueella kansainvälistä satunnaisliikennettä, satunnaisliikenteenä harjoitettavaa kabotaasiliikennettä tai säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettavaa kabotaasiliikennettä linja-autolla, tarvitset henkilöliikenneluvan lisäksi EU-kuljetuskirjavihkon.

Jos harjoitat satunnaista henkilöliikennettä linja-autolla Suomen ja Venäjän tai Suomen ja Ukrainan välillä, tarvitset sekä henkilöliikenneluvan että noutoluvan. Poikkeukset noutolupavaatimuksesta on kuvattu alempana.

Jos harjoitat satunnaista henkilöliikennettä linja-autolla Suomen ja Interbus-sopimukseen kuuluvien EU:n ulkopuolella olevien valtioiden välillä, tarvitset sekä henkilöliikenneluvan että Interbus-kuljetuskirjavihkon.

Lisäksi voit anoa Traficomista todistuksen omaan lukuun harjoitettavaa satunnaista linja-autoliikennettä varten (esim. jos urheiluseura omistaa linja-auton ja lähtee sillä pelimatkalle Eurooppaan). Todistuksen lisäksi et tarvitse henkilöliikennelupaa. Todistus voidaan myöntää maksimissaan 5 vuodeksi.

EU-kuljetuskirjavihko

Kuljetuskirjavihko on tarkoitettu jäsenvaltioiden välillä linja-autolla harjoitettavaa satunnaisliikennettä, satunnaista kabotaasiliikennettä ja säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettavaa kabotaasiliikennettä varten.

Kuljetuskirjavihkossa on 25 matkaan oikeuttavat kuljetuskirjat eli vihkon sivut. Autossa matkan aikana riittää kyseessä olevaan matkaan oikeuttava kuljetuskirja. Kuljetuskirja on voimassa koko matkan ajan kauttakulku mukaan lukien.

  • Kun kyseessä on kuljetuskirjavihkon kohta 5:n mukainen satunnaisliikenteenä harjoitettava kabotaasiliikenne, liikenteenharjoittaja palauttaa kopiot kuljetuskirjasta Traficomille.
  • Kun kyseessä on kuljetuskirjavihkon kohta 5:n mukainen säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettava kabotaasiliikenne, kuljetuskirjat on täytettävä kuukausittaisen yhteenvedon muodossa ja palautettava Traficomille.

EU-kuljetuskirjavihko on voimassa niin kauan, kunnes kaikki sen sisältämät kuljetuskirjat on käytetty, tai jos asetukseen 1073/2009 tulee senkaltaisia muutoksia, että muutokset vaativat kuljetuskirjavihkon päivityksen.

Interbus-kuljetuskirjavihko

Interbus-kuljetuskirjavihko on tarkoitettu linja-autolla harjoitettavaa  kansainvälistä satunnais- ja kabotaasiliikennettä varten matkustajaliikenteestä tehdyn Interbus-sopimuksen mukaisesti. Kuljetuskirjavihkossa on 25 matkaan oikeuttavat kuljetuskirjat eli vihkon sivut. Autossa matkan aikana riittää kyseessä olevaan matkaan oikeuttava kuljetuskirja. Kuljetuskirja on voimassa koko matkan ajan kauttakulku mukaan lukien.

Interbus-sopimukseen kuuluvat valtiot ovat EU-valtiot sekä Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Yhdistynyt kuningaskunta, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki ja Ukraina.

Interbus-kuljetuskirjavihko on voimassa niin kauan, kunnes kaikki sen sisältämät kuljetuskirjat on käytetty, tai jos Interbus-sopimukseen tulee senkaltaisia muutoksia, että muutokset vaativat kuljetuskirjavihkon päivityksen.

Noutolupa

Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Ukrainan välisen maantieliikennesopimuksen mukaisesti tarvitaan noutolupa satunnaiseen henkilöliikenteeseen silloin, kun matkustajia haetaan tyhjällä linja-autolla Venäjältä tai Ukrainasta tai matkustajat vaihtuvat kyseessä olevan matkan aikana.

Noutolupaa ei tarvita silloin, kun henkilöryhmä viedään toiseen sopimusvaltioon, edellyttäen, että linja-auto palaa tyhjänä Suomeen tai kun koko matkan ajan kuljetetaan samaa henkilöryhmää.

Noutolupa on kertalupa, mutta voimassa kalenterivuoden ja lisäksi kuluvaa vuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka.  Noutolupa oikeuttaa myös kauttakulkuun.

Suomen sekä EU:n ja ETA:n ulkopuolisen valtion välinen reittiliikennelupa

Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä henkilöliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä säännöllistä henkilöliikennettä Suomen sekä EU:n ja ETA:n ulkopuolisen valtion välillä. Lupa ei oikeuta harjoittamaan maan sisäistä liikennettä.

Lupa myönnetään yhdessä toisen sopimusvaltion kanssa. Traficom myöntää luvan Suomen alueelle.

Luvan liitteenä on aikataulu, jossa on merkittynä kaikki pysäkit, joilta matkustajia otetaan kyytiin tai matkustajia jätetään kyydistä sekä reittikartta.

Lupa on voimassa enintään viisi vuotta.

EU:n ja ETA:n sisäinen reittiliikennelupa

Asetuksen (EY) 1073/2009 mukaisesti lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä henkilöliikennelupa harjoittamaan säännöllistä henkilöliikennettä linja-autolla EU:n/ETA:n alueella. 

Luvan myöntää sen valtion toimivaltainen viranomainen, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut. Ennen luvan myöntämistä reitin varrelle jääviltä valtioilta pyydetään hyväksyntää alueillaan tapahtuvaan liikennöintiin.

Luvan liitteenä on aikataulu, jossa on merkittynä kaikki pysäkit, joilta matkustajia otetaan kyytiin tai matkustajia jätetään kyydistä sekä reittikartta.

Lupa on voimassa enintään viisi vuotta.

Todistus jäsenvaltioiden välillä omaan lukuun harjoitettavaa linja-autoliikennettä varten

Todistus, joka annetaan asetuksen (EY) 1073/2009 mukaisesti, oikeuttaa harjoittamaan linja-autoliikennettä omaan lukuun Suomen ja toisen jäsenvaltion välillä.

Liikenne omaan lukuun on liikennettä, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voittoa tai kaupallista hyötyä tavoittelematta järjestää. Liikenteeseen käytettävät linja-autot ovat kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutta tai tämä on ostanut ne osamaksulla tai hankkinut ne pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja jos kyseisen henkilön tai oikeushenkilön henkilökuntaan kuuluva luonnollinen henkilö itse ajaa niitä.

Todistuksen myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa linja-auto on rekisteröity, ja se on voimassa koko matkan ajan kauttakulku mukaan lukien. Todistus on voimassa maksimissaan viisi vuotta.

Huomioitavaa taksilla suoritettavista kuljetuksista

Suomen ja Venäjän välisen tieliikennesopimuksen (56/2001) ja sen muutossopimuksen (22/2016) mukaan takseille sallittuja ovat vain kuljetukset, joissa koko matkan ajan kuljetetaan samaa matkustajaluettelossa vahvistettua henkilöryhmää:

a) matkalla, joka alkaa ja päättyy sen sopimuspuolen alueella, jossa ajoneuvo on rekisteröity;

b) matkalla, joka alkaa sen sopimuspuolen alueella, jossa ajoneuvo on rekisteröity, ja päättyy toisen sopimuspuolen alueella edellyttäen, että ajoneuvo lähtee tyhjänä alueelta.

Tämän lisäksi liikenteenharjoittaja, joka kuljettaa matkustajia taksilla, saa noutaa matkustajan tai matkustajaryhmän sopimuspuolen valtion alueelta toisen sopimuspuolen valtion alueelle edellyttäen, että kuljetus on ennalta tilattu ja matkustajaluettelosta ilmenee matkustajien noutopaikka.

Vain yllä kuvatun mukaiset kuljetukset ovat sallittuja taksiksi luokiteltavilla ajoneuvoilla. Tieliikennesopimuksen mukaan taksiksi määritellään ajoneuvo, jossa on enintään 8 istumapaikkaa kuljettajan istuimen lisäksi. Taksin kyydissä ei voida meno- ja paluumatkalla kuljettaa eri matkustajaryhmiä. Noutolupien tai säännöllisen henkilöliikenteen reittiliikennelupien ei katsota olevan tarkoitettu taksiliikenteeseen.

Päivitetty