Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuolinpesän hallussa olevasta autosta, traktorista tai muusta ajoneuvosta määräävät kuolinpesän osakkaat yhdessä.

Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä kuolinpesälle. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä 7 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt kuolinpesältä uudelle omistajalle.

Kuolinpesän tehdessä rekisteröintejä riittää yhden pesän osakkaan allekirjoitus. Allekirjoittanut osakas vastaa siitä, että hänellä on pesän osakkaiden suostumus rekisteröinnin tekemiseen. Suostumuksesta ei tarvitse laatia asiakirjaa.

Kuolinpesän ajoneuvon voi rekisteröidä rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä. Henkilön kuolinpesän puolesta ei voi asioida sähköisessä palvelussa, koska kuolinpesän osakkaita ei ole merkitty mihinkään rekisteriin. Jos kuolinpesä jatkaa vainajan elinkeinotoimintaa ja sillä on Y-tunnus, osakkaat voivat valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksilla valitsemansa henkilön, yrityksen tai yhteisön hoitamaan kuolinpesän asioita.

Päivitetty