Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Polttoainemaksu

Polttoainemaksua suoritetaan ajoneuvosta, jossa käytetään moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta. Polttoainemaksua on suoritettava myös silloin, kun ajoneuvossa käytetään polttoaineena nestekaasua, maakaasua tai muuta näihin rinnastettavaa kaasumaista polttoainetta.

Polttoainemaksu määrätään esimerkiksi, jos käytät henkilöautossasi dieselin sijaan polttoöljyä. Käyttö todetaan yleisimmin tullin tai poliisin ottaman polttoainenäytteen perusteella. 

Polttoainemaksusta vapaalla ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa voit käyttää lievemmin verotettua polttoainetta tietyin edellytyksin . Näitä ajoneuvoja ovat esimerkiksi moottorityökoneet sekä auton alustalle rakennetut työkoneet .

Saat käyttää traktoria polttoainemaksua suorittamatta esimerkiksi moottorityökoneeksi varusteltuna tai maa- ja metsätaloudessa . Traktorin muusta käytöstä polttoöljyllä on maksettava 5 euron päivämaksu .

Vahinkotankkaus ja traktorin päivämaksu

Vahinkotankkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa olet tankannut ajoneuvoosi vahingossa polttoöljyä dieselin sijaan. 

Sinun tulee välittömästi vahinkotankkauksen jälkeen ottaa yhteyttä Traficomiin, Tulliin tai Poliisiin, jotta voit sopia ajoneuvon siirtämisestä huollettavaksi. Älä aja ajoneuvolla ennen kuin olet saanut luvan ajoneuvon siirtämiseen. 

Traktorin päivämaksu

Jos käytät traktoria polttoöljyllä, eikä kyseessä ole polttoainemaksusta vapaa käyttö (maa-ja metsätaloudessa (Ulkoinen linkki) tai moottorityökoneeksi varusteltuna (Ulkoinen linkki)), tulee ennen ajoa maksaa 5 euron traktorin päivämaksu .

Päivitetty