Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tukikelpoiset kustannukset yrityksille

Tukikelpoisilla kustannuksilla tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia ajoneuvon ostamisesta tai pitkäaikaisvuokraamisesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Tukikelpoiset kustannukset osoitetaan myyjän tai maahantuojan antamasta dokumentista (verrokkihinta), joka liitetään hakemukselle.

Tukikelpoiset kustannukset lasketaan ajoneuvon ostamisen osalta erotuksena hakemuksen kohteena olevan ajoneuvon hankkimisesta aiheutuvien investointikustannusten ja niiden investointikustannusten välillä, jotka olisivat aiheutuneet samaan luokkaan kuuluvan sovellettavien jo voimassa olevien unionin normien mukaisen kulkuvälineen hankkimisesta ilman tukea.

Tukikelpoiset kustannukset lasketaan ajoneuvon pitkäaikaisvuokraamisen osalta erotuksena hakemuksen kohteena olevan ajoneuvon pitkäaikaisvuokrauksen nettonykyarvon ja sen nettonykyarvon välillä, joka samaan luokkaan kuuluvan sovellettavien jo voimassa olevien unionin normien mukaisen ajoneuvon pitkäaikaisvuokrauksella olisi ollut ilman tukea. Tukikelpoisia kustannuksia määritettäessä ei oteta huomioon kulkuvälineen käyttökustannuksia.
 

Sähkö- tai vetykäyttöiset ajoneuvot taikka sähkökäyttöiset perävaunut

Pienille yrityksille myönnettävän hankintatuen enimmäismäärä voi olla enintään 60 prosenttia, keskisuurille yrityksille 50 prosenttia ja suurille yrityksille 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Kaasukäyttöiset ajoneuvot

Yrityksille myönnettävän hankintatuen enimmäismäärä voi olla enintään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintatukea myönnetään de minimis -asetuksen nojalla. De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Hankintatukea ei myönnetä de minimis -asetuksen mukaisille maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitetun ajoneuvon hankintaan.

Päivitetty