Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikennehallinnon pyrkimyksenä on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä. Traficom kannustaa kaikkia toimijoita osallistumaan liikenteen tietoekosysteemin toimintaan

Katso lisätietoja ekosysteemistä (Ulkoinen linkki)

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttui, mikä tarjoaa matkustajainformaatiopalveluita tarjoaville yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Nyt liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palvelun kehittäjien käyttöön. Tiedot rajapinnoista avataan NAP-palvelun (Ulkoinen linkki) kautta. 

Traficom jatkaa Matka.fi reittioppaan ylläpitoa toistaiseksi

Traficom ylläpitää toistaiseksi valtakunnallista reittiopaspalvelua Matka.fi. Tietojen ilmoittaminen matka.fi-palveluun on vapaaehtoista. Reittioppaan käyttäjiä pyydetäänkin tarkistamaan erityisesti linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista, sillä kaikki markkinaehtoiset toimijat eivät ilmoita tietojaan matka.fi-palveluun. Traficom ei takaa ehdotetun yhteyden toteutumista eikä korvaa kulkuyhteyden toteutumatta jäämisestä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Digitransit yhteistyössä

Digitransit on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n ja TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) ylläpitämä palvelu (www.digitransit.fi (Ulkoinen linkki)). Digitransit on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote, joka tarjoaa alustan valtakunnallisten reittioppaiden kehittämiselle, mm. matka.fi (Ulkoinen linkki). Digitransitia hyödyntävät ylläpitäjien lisäksi myös ulkopuoliset palveluiden kehittäjät. Traficom osallistuu Digitransitin rahoitukseen.

Fintraffic toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja Ely-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne edelleen tallentuu joukkoliikenteen koontitietokantaan ja välittyy Digitransitiin ja Matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä edellä kuvatun liikenteen osalta ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voisivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa olisi jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Traficom kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen

Kattavat reittiopas- ja matkustajainformaatiopalvelut edistävät liikkumispalvelujen käyttöä ja matkaketjujen kehittymistä. Traficom pyrkii edistämään palvelu-, reitti- ja aikataulutiedon laadukasta ja kattavaa kehittämistä sekä näitä hyödyntäviä markkinaehtoisia palveluja.

Päivitetty