Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikennejärjestelmä on osa meidän kaikkien arkea, sitä ympäristöä, jossa toimimme ja liikumme. Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan siis kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäanalyysiin kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Liikennejärjestelmäanalyysi

Tutustu liikennejärjestelmäanalyysiin (Ulkoinen linkki)

Tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta sekä liikenteen eri osa-alueiden tilannekuvista. Analyysin tiedot eivät siten sisällä reaaliaikaista tai hyvin yksityiskohtaista tietoa liikennejärjestelmän eri osista.

Liikennejärjestelmäanalyysia tehdään laajassa yhteistyössä

Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyvässä toimenpideohjelmassa Traficomin tehtäväksi on annettu liikennejärjestelmäanalyysin eli liikennejärjestelmän strategisen tason kokonaiskuvan muodostaminen. Liikennejärjestelmäanalyysi tarjoaa nykyistä kattavampaa tietoa liikennejärjestelmää koskevaa päätöksentekoa varten.

Tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen osana olevasta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannasta valtakunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeinen työkalu. Traficom kehittää liikennejärjestelmäanalyysiä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia verkostoja ja yhteistyöryhmiä. Lisäksi Traficomin koordinoima analyysiverkosto tukee liikennejärjestelmäanalyysin kehittämistä.

Traficomin analyysiverkosto

Lisätietoja

johtava asiantuntija Johanna Juusela, johanna.juusel(at)traficom.fi

Päivitetty