Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Maanteiden yleis- ja tiesuunnitelmat

Traficom hyväksyy kaikki maanteiden yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat. Erityisestä syystä Traficom voi toimittaa suunnitelman hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintäministeriöön.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tai Väylävirasto teettää maantien yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat. Väylävirasto voi ottaa vastattavakseen merkittävää tiehanketta koskevan yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisen. Kaikki muut suunnitelman teettää ELY-keskus.

Vuonna 2022 Traficom hyväksyi 64 tiesuunnitelmaa.

Traficom hyväksyy myös rautateiden yleissuunitelmat ja ratasuunnitelmat. Liikenne- ja viestintäministeriö ratkaisee rautatien lakkauttamista koskevat ratasuunnitelmat.

Päivitetty