Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut Traficomille toimeksiannon rakentaa valtakunnallinen liikenteen mallijärjestelmä. Tavoitteena on laatia eri liikennemuodot (tie, rata, meri) kattava pitkän aikavälin verkollinen henkilö- ja tavaraliikenteen ennustemallijärjestelmä.

Liikennemallit tarjoavat systemaattisen tavan tutkia, miltä tulevaisuuden liikenne voi näyttää ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla esimerkiksi liikenteen päästöihin. Liikennemallit mahdollistavat myös skenaariotarkastelut, joissa tarkastellaan, miten tietyn tai tiettyjen tekijöiden muutos vaikuttaa liikenteen määriin ja vaikutuksiin. Muutos voi liittyä esimerkiksi väestökehitykseen, maankäytön muutoksiin, talouskehitykseen tai itse liikennejärjestelmään. Skenaariotarkasteluiden kautta liikennemallit tarjoavat ymmärrystä vaikutusten mittaluokista siitä huolimatta, että ne harvemmin täsmällisesti toteutuvat.

Päivitetty