Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenteen ennusteet ja mallit

Liikenne-ennusteilla muodostetaan kuva siitä, miten ennustetut tulevaisuuden muutokset vaikuttavat ihmisten matkustustottumuksiin ja yritysten kuljetusvalintoihin. Ennusteita hyödynnetään esimerkiksi nykyisen liikennejärjestelmän ongelmien ja puutteiden tunnistamiseen sekä ehdotettujen fyysisten ratkaisujen tai erilaisten politiikkaehdotusten arvioimiseen. Arviointien avulla voidaan ennustaa esimerkiksi, miten suunniteltu muutos vastaa havaittuihin kapasiteettiongelmiin liikenneverkolla tai miten yhteysvälin kehittäminen vaikuttaa kulkutapojen käyttöön ja sitä kautta liikenteen päästöihin.

Liikennejärjestelmiin tehtävillä investoinneilla on pitkäaikaisia seurauksia. Siksi nykyisten ja tulevien puutteiden tunnistamiseksi ja sopivimpien ratkaisujen valitsemiseksi tarvitaan huolellista suunnittelua. Pitkällä tähtäimellä tieto nykyisistä matkoista ja kuljetuksista ei riitä arvioimaan, tulisiko tietty toimenpide toteuttaa. Liikenne-ennusteet voivat ulottua vuosikymmenten päähän tulevaisuuteen ja perustuvat oletuksiin siitä, miten yhteiskuntamme kehittyy tänä aikana.

Liikennemallit tarjoavat systemaattisen tavan tutkia, miltä tulevaisuuden liikenne voi näyttää ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla esimerkiksi liikenteen päästöihin. Liikennemallit mahdollistavat myös skenaariotarkastelut, joissa tarkastellaan, miten tietyn tai tiettyjen tekijöiden muutos vaikuttaa liikenteen määriin ja vaikutuksiin. Muutos voi liittyä esimerkiksi väestökehitykseen, maankäytön muutoksiin, talouskehitykseen tai itse liikennejärjestelmään. Skenaariotarkasteluiden kautta liikennemallit tarjoavat ymmärrystä vaikutusten mittaluokista siitä huolimatta, että nämä harvemmin täsmällisesti toteutuvat.