Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Viranomaisroolit liikenteen automaatiossa

Roolit eri liikennemuodoissa

Tieliikenteessä keskeisiä toimijoita automaatioon varautumisessa ovat kaupungit, joukkoliikenteen järjestäjät, väylänpitäjät ja muut liikenteen viranomaiset. 

Merenkulun tavaralogistiikan ja matkustajaliikenteen kannalta keskeisiä julkishallinnon toimijoita automaatioon varautumisessa ovat liikenteen ja viestinnän viranomaiset, Tulli, kaupungit satamien pitäjinä ja näiden satamayhtiöt. Digitalisaation ja automatisaation investoinnit tullaan pitkälti tekemään yksityisillä varoilla liiketoimintalähtöisesti. Yksi viranomaisen mahdollinen tärkeä rooli on osaltaan mahdollistaa kilpailukentän säilyminen avoimena uusille tulokkaille ja siten turvata myös pienempien yritysten toiminnan edellytyksiä.

Raideliikenne ja ilmailu ovat pitkälti kansainvälisesti säänneltyjä. Kansallisella tasolla merkittävin rooli automaatiossa on liikenteen hallinnonalan viranomaisilla.

Automaatioteknologian osalta on huomattava, että kulkuvälineteknologian kehitys on pääasiassa teollisuusvetoista. Viranomaiset vastaavat sääntelyn kehittämisestä ja osallistuvat fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin parantamiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Päivitetty