Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Elektronisten merikarttojen (ENC) jakelu

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ei itse jaa tai myy tuottamiaan virallisia elektronisia merikarttoja, vaan jakelu tapahtuu keskitetyn jakelupalvelun (RENC) ja jälleenmyyjäverkoston (Ulkoinen linkki) kautta. 

Suomen ENC:t jaellaan jälleenmyyjille Norjassa sijaitsevan PRIMAR (Ulkoinen linkki)-nimisen jakelukeskuksen kautta.

RENC-keskukset (Regional ENC Coordinating Centre) jakavat ENC:t asiakkaille suojattuna.  Suojaus tapahtuu noudattaen Kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n standardia S-63 (IHO Data Protection Scheme).

Suojauksen tarkoituksena on ensisijaisesti turvata asiakkaalle varmuus siitä, että käytössä oleva kartta-aineisto pysyy varmasti muuttumattomana ja on ajan tasalla.

ENC-jakelutavat

ENC-jakelu perustuu käyttöoikeuksien (permit) ja itse aineiston lataamiseen. Käyttöoikeuden voi tilata joustavasti eri pituisille jaksoille (1-12 kk).

Jakelussa on käytössä useita eri tapoja. PRIMAR tarjoaa mm. On-line -jakelua pohjautuen aineiston valintaan karttakatalogista sekä mahdollisuutta suoraan ECDIS-järjestelmästä tilaamiseen.

Yhä suositummaksi on muuttunut Pay As You Sail (PAYS) -jakelu, jossa maailmanlaajuinen aineistokattavuus on ladattuna passiivisesti ECDIS-laitteeseen. Siinä käytetyt ENC:t rekisteröityvät automaattisesti laskutusta varten.

Tarkemmin jakelutapoja on kuvattu PRIMAR (Ulkoinen linkki):n sivuilla.

Päivitetty