Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Merimieslääkärintarkastukset

Laivaväen on täytettävä tehtävän edellyttämät terveysvaatimukset voidakseen työskennellä laivalla.

Terveydentilan soveltuvuus aluksella tehtävään työhön varmistetaan merimieslääkärin antamalla lääkärintodistuksella. Lähtökohtaisesti lääkärintodistus on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Poikkeustapauksissa lääkärintodistuksen voimassaoloa voidaan rajoittaa esimerkiksi sairauden vuoksi. Alle 18-vuotiaan lääkärintodistus on voimassa yhden vuoden. Värinäköä koskeva lääkärintodistus on voimassa kuusi vuotta.

Kun henkilö tulee ensimmäistä kertaa alalle, hänelle tehdään ns. alkutarkastus. Ulkomaanliikennettä varten alkutarkastus on tehtävä merimiesterveyskeskuksessa. Merimiesterveyskeskuksista säädetään Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326), jonka 19 § mukaan Helsingin, Haminan, Kemin, Kotkan, Oulun, Pietarsaaren, Porin, Rauman, Savonlinnan, Turun ja Vaasan alueilla on ylläpidettävä merenkulkijoiden terveydenhuoltopalveluja. Alkutarkastuksen kotimaanliikennettä varten ja uusintatarkastuksen sekä kotimaan- että ulkomaanliikennettä varten voi tehdä merimieslääkäri myös muualla kuin merimiesterveyskeskuksessa. 

Suomalaisella aluksella työskentelevällä henkilöllä on oltava hyväksytyn merimieslääkärin antama todistus hänen terveydellisestä soveltuvuudestaan laivatyöhön.

Laivaväen lääkärintodistuksen laatii merimieslääkäri ja se toimitetaan varustamolle tai laivanisännälle. Pätevyyskirjaa haettaessa laivaväen lääkärintodistus tulee toimittaa Traficomiin hakemuksen liitteenä.

Oikaisuvaatimus

Merimieslääkärin tekemään soveltuvuusarviointiin tyytymätön voi hakea oikaisua Traficomista, ja Traficomin päätöksestä edelleen hallinto-oikeudesta.

Merimieslääkäreiden yhteystiedot

Päivitetty