Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmoitusmenettely

Vastuu kaupunkiraideliikenteen turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla. Jotta Traficom voi varmistaa toiminnan turvallisen harjoittamisen, toiminnanharjoittajalta edellytetään turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä harjoittamastaan toiminnasta kirjallinen ilmoitus Traficomille.

  • Ilmoituksen antavat sekä raideliikenneverkon haltijat että kaupunkiraideliikenteen harjoittajat.
  • Ilmoitus kaupunkiraideliikennetoiminnan harjoittamisesta on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.
  • Traficom tarkastaa, että sen saamassa ilmoituksessa on huomioitu kaikki vaadittavat asiat.
  • Kaupunkiraideliikenteessä turvallisuusjohtamisjärjestelmää ei tarkasteta etukäteen, vaan vaatimustenmukaisuus todennetaan mm. auditointien avulla.
Päivitetty