Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Jos liikuntakykysi on rajoittunut esimerkiksi iän tai vamman vuoksi, sinulla on oikeus saada maksutta apua juna-asemilla ja matkan aikana junassa. Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeestasi ennakkoon. Tutustu avustamispalveluun ja oikeuksiisi eri tilanteissa.

Sinulla on oikeus saada maksutta apua junaan noustessasi ja sieltä poistuessasi sekä junamatkan aikana junassa. Lisäksi saat apua rautatieasemalla ennen matkaa ja sen jälkeen. Junamatkalla saat apua rautatieyritykseltä tai rautatieaseman haltijalta. 

Saat apua rautatieyritykseltä tai asemanhaltijalta silloin, kun junassa tai asemalla on koulutettua henkilöstöä työvuorossa.

Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeestasi ennakkoon. Avustamispalvelu ja avuntarpeesta ilmoittaminen on aina maksutonta.

Kenelle avustamispalvelu on tarkoitettu?

Erilaiset toimintarajoitteet voivat vaikeuttaa liikennepalveluiden käyttämistä. Kaikki toimintarajoitteet eivät ole silmin havaittavissa.

APUA SAAVAT HENKILÖT, JOIDEN LIIKUNTAKYKY ON RAJOITTUNUT PYSYVÄSTI TAI VÄLIAIKAISESTI

Avustamispalvelua voivat saada esimerkiksi iäkkäät matkustajat, pyörätuolia käyttävät henkilöt tai henkilöt, joilla on näkö- tai kuulovamma. 

Apua saavat myös vammaiset henkilöt sekä esimerkiksi autismin kirjon henkilöt tai henkilöt, joilla on muistisairaus.

Ilmoita avuntarpeesta ennakkoon

Ilmoita avuntarpeesta mielellään jo matkaa varatessasi. Näin varmistat, että saat juuri sellaista apua kuin tarvitset.

Ilmoita avuntarpeesta rautatieyritykselle, matkalipun myyjälle, matkanjärjestäjälle tai asemapäällikölle

Tiedot avuntarpeesta voi lisätä jo varausjärjestelmässä tai sen voi joutua tekemään erikseen esimerkiksi nettisivuilla olevalla lomakkeella tai puhelimitse.

ILMOITA VIIMEISTÄÄN 24 TUNTIA ENNEN MATKAA

Ilmoita avuntarpeesta samalla, kun varaat matkan tai viimeistään 24 tuntia ennen junamatkaa. 

Jos et ole ilmoittanut avuntarpeesta ennakkoon, rautatieyrityksen ja aseman haltijan on pyrittävä kaikin tavoin huolehtimaan avun antamisesta siten, että voit matkustaa. Kuitenkaan kaikkia toiveita ei tällöin välttämättä voida toteuttaa. 

Junaan pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi silloin, kun se on rautatieyhtiön kuljetussääntöjen vuoksi välttämätöntä. Rautatieyhtiön on julkaistava kuljetussäännöt omilla nettisivuillaan. 

Sinulla on myös oikeus saada pyynnöstä tietoja rautatieliikennepalvelujen saatavuudesta, käyttöehdoista ja niiden perusteluista rautatieyritykseltä, lipunmyyjältä tai matkanjärjestäjältä.

Arvioi todellinen avuntarpeesi

Avustamispalvelua varten ei tarvita lääkärintodistusta tai muutakaan todistetta avuntarpeesta. Sinun tulee itse arvioida, millaista apua matkan aikana tarvitset. Kun ilmoitat avuntarpeesta, kuvaile mahdollisimman tarkasti millaista apua tarvitset. 

Jos sinulla on hyväksytty henkilökohtainen avustaja, hän saa matkustaa erityishinnalla tai tarvittaessa korvauksetta. Joissain tilanteissa rautatieyritys voi myös vaatia, että mukanasi matkustaa saattaja, joka voi auttaa sinua matkan aikana. Kun rautatieyritys edellyttää sinulta saattajaa, hän matkustaa korvauksetta. Tarkista lisätiedot henkilökohtaisen avustajan tai saattajan kanssa matkustamisesta rautatieyrityksen nettisivuilta.

Näitä oikeuksia sovelletaan kauko- ja lähijunaliikenteessä. Oikeudet eivät ole voimassa palveluissa, joita harjoitetaan historialliseen käyttöön, kuten kausiluontoinen liikennöinti museokalustolla.

Näin tilaat avustamispalvelun

1

Ilmoita avuntarpeesta ennakkoon

Ilmoita avuntarpeesta rautatieyhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle jo matkaa varatessa tai viimeistään 24 tuntia ennen matkaa.

Kerro mahdollisimman tarkoin, millainen apu on tarpeen. 

2

Ilmoita myös tarvitsemistasi apuvälineistä

Muista ilmoittaa myös tarvitsemistasi liikkumisen apuvälineistä kuten pyörätuolista, avustuskoirasta sekä hengitys- ja happilaitteista. 

3

Pyydä kirjallinen vahvistus

Pyydä avustamispalvelusta kirjallinen vahvistus.

4

Ilmoittaudu avustajalle avustamispisteellä

Ilmoittaudu avustajalle avustamispisteellä rautatieyhtiön ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Tarkista määräaika ja avustamispisteen sijainti rautatieyhtiön nettisivuilta. 

Tutustuoikeuksiisi eri tilanteissa

Junamatkustaminen muualla Euroopassa

Kun liikut junalla muualla EU-alueella, tarkista oikeutesi kyseisen maan rautatieyrityksen nettisivuilta.

Eri EU-maissa voi olla joitain asetuksen soveltamisalaa koskevia rajoituksia esimerkiksi kaupunki-, esikaupunki- tai alueellisen liikenteen matkustajaliikennepalveluissa sekä sellaisissa matkustajaliikennepalveluissa, joista osa tapahtuu EU:n ulkopuolella.

Huomioithan, että näitä junamatkustajan oikeuksia ei sovelleta Suomen ja Venäjän väliseen liikenteeseen. 

TEE VALITUS: VAMMAISEN JA LIIKUNTARAJOITTEISEN HENKILÖN OIKEUDET JUNAMATKALLA

Tee valitus, jos oikeuksiasi junamatkalla ei kunnioitettu. Ongelmatapauksissa, ota aina ensin yhteyttä junayhtiöön. 

Tarvittaessa voit ottaa yhtyettä matkustajan oikeuksia valvovaan viranomaiseen. Suomessa vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia junaliikenteessä valvoo Traficom.

Päivitetty