Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

VKM-tunnuksen hakeminen

VKM (Vehicle Keeper Marking) on rautatiekaluston haltijatunnusrekisteri, jota ylläpitää Euroopan rautatievirasto ERA.

Liikkuvan  kaluston  haltijan  tunnus  (VKM)  on  kirjaintunnus,  joka  koostuu  2–5  kirjaimesta.  Liikkuvan  kaluston  haltijan tunnus on merkittävä kaikkiin kalustoyksiköihin niiden eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron läheisyyteen.  Liikkuvan  kaluston  haltijan  tunnuksessa  on  yksilöitävä  haltija,  sellaisena  kuin  tämä  on  rekisteröity  eurooppalaiseen  kalustorekisteriin. 

Haltija täyttää ERA:n lomakkeen ja toimittaa sen täytettynä ja allekirjoitettuna Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi . Hakijan tulee tarkastaa ERA:n VKM- luettelosta, ettei kaavailtu tunnus ole jo käytössä jollakin toisella haltijalla. Liikenne- ja viestintävirasto tarkastaa lomakkeen asiatiedot, ja välittää asian ERA:n päätettäväksi. Tunnus on voimassa, kun tunnus löytyy ERA:n VKM-tunnusten luettelosta (Ulkoinen linkki).

Päivitetty